CHP’den Büyük Ortadoğu Projesi araştırma komisyonu önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz BOP’un Türkiye’ye etkilerinin araştırılması için uzmanlardan oluşturulan bir komisyon oluşturulması ve meclis araştırma komisyonu açılması için önerge verdi.

Önerge gerekçesinde şu ifadeler yer almakta:

“Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yer alan Müslüman ülkelerdeki karışıklıklar, iç çatışmalar, Suriye’de iç savaş noktasına gelen gelişmeler, Irak’ın filen parçalanması ve son zamanlarda “sıranın Türkiye’ye geleceği” tartışmalarının kısaca “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) olarak bilinen “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Müşterek bir Gelecek ve İlerleme için Ortaklık Projesi” yeniden gündeme gelmektedir.

En batıda Fas’ın Atlantik kıyılarından, en doğuda Pakistan’ın kuzeyindeki Karakurum yaylalarına, kuzeyde Türkiye’den güneyde Aden ve Yemen’e kadar uzanan bölgede; Müslüman ülkelere demokrasi ihracı iddiası ve bu ülkelerin pazarlarının uluslararası sermayenin kullanımına açılmasının amaçlandığı projenin uygulaması üniter ve ulus devletlerin yıkılması, sınırların değişmesi ve taşeron devletler oluşturulması sonuçlarını doğurmaktadır.

Mezhep ya da etnik ayrım çatışmaları tırmanmakta, fiili devletçikler ortaya çıkmakta ve geldiğimiz noktada Türkiye’nin üniter ve ulus devlet yapısı tartışmaya açılmaktadır. Projenin uygulanmaya devam etmesiyle birlikte, ülkemizin sınırlarının değişeceği strateji uzmanlarınca dile getirilmektedir.

Bu haliyle üniter devlet yapımızı hedef alan BOP, kimi uzmanlara göre ülkemiz için en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. BOP’un ülkemizde sorunsuz uygulanmasına direnç gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin tasfiye edilme ve susturulmaya çalışılması artık gün yüzüne çıkmıştır. Başlangıçta kamuoyunda “derin devletin tasfiyesi’ algısı yaratılarak başlatılan soruşturmaların da BOP ile doğrudan ilgili olduğu; bu anlamda Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi davalar kapsamında yargılanan bazı kişilerin de BOP’un ülkemizin çıkarlarına ve üniter devlet yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle direnç gösteren kişiler olduğu ve bu davalarla ilişkilendirildiği düşüncesi yaygınlaşmaktadır.

BOP’a ilişkin daha ayrıntılı çalışmaların yapılması, eşbaşkanlık tartışmalarıyla birlikte ihtiyaç halini almıştır. Bu konunun araştırılması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özel bir görev ve sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.”

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar