ÇYDD 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı duyurusu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yılında, halkımızı tek tek bireyler ve demokratik örgütler olarak sesini duyurmaya,
1 Kasım’da oyuna sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Ülkemiz, son yüzyılda yaşayan pek çok insanın doğrudan tanık olduğu olağanüstü, şaşılası bir değişim geçirmiştir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Cumhuriyeti kazanabilmek için, kendi ayaklarımız üzerinde durup bağımsız ve barış içinde yaşayabilmek için, yakın ve uzak ülkelerle eşitlikçi ve saygın bir ilişki kurmak ve bu ilişkileri sürdürebilmek için toplum olarak çok bedeller ödedik.

O günleri, o büyük savaşımı ve değişimi, karanlığın aydınlığa dönüşümünü, bütün bunları kendi öz varlığımızla, canımızla ve aklımızla, sorumlulukla, sağduyuyla, yurtseverliğimizle gerçekleştirmiş olduğumuzu unutmayalım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum sürecinde, bütün dünyayı hayran bırakan “Aydınlanma Devrimi”mizin tüm kazanımlarını, parlamenter sistemin kurulup işletilmesini, savaş dahil tüm kararların tartışılarak Meclis’te alındığını unutmayalım.

Medeni Kanun’la kadın erkek herkesin hukuk devletinde eşit bireyler olabilmelerinin anlamını, kulluktan yurttaşa dönüşmenin önemini unutmayalım.

Öğrenim Birliği Yasası’yla dinsel eğitimden çağdaş ve bilimsel eğitime, yeni ve kolay öğrenilebilir bir yazıya, her türlü kültürel gelişimin temellerini atmaya yönelik gelişmenin değerini unutmayalım.

Bütün inanışlara eşit mesafede duran laik bir düzenin kurulmasının bizi din sömürüsünden, dinin siyasete alet edilmesinden, din ve mezhep savaşlarından nasıl koruduğunu unutmayalım.

Bugün, temel hak ve özgürlüklerimiz, adil yargılanma ve savunma haklarımız, demokratik hak arama yollarımız bir bir elimizden gidiyor.

Bugün sınır güvenliğimiz yok; “Yurtta ve dünyada barış” ilkesi bütünüyle terk edildi. Ülkemiz, kanlı bir savaşla yeniden sınır çizmek isteyenlerin cirit attığı bir arenaya dönüştü.

Bugün ve her gün, gencecik fidanlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi, emekçilerimizi siyasi iktidarla işbirliği içindeki çevrelerin gözü doymayan hırslarına, aymazlıklarına kurban vermeye devam ediyoruz.

Çağdaş ve katılımcı bir demokrasi için,
Kadın – erkek ülkenin her bireyinin özgürlüğü ve eşitliği için,
Yeniden aklın ve bilimin yol göstericiliğine kavuşmak için,
Yurtta ve dünyada barış için,
Yaşam için, birlik için
Cumhuriyetimize sahip çıkalım.
Geleceğimize sahip çıkalım.
Bütün bunlar için 1 Kasım’da oyumuza sahip çıkalım.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği