Fatih’te 99 cami, 57 tekke ve medrese, 55 tane çeşme ve hamam imara açılıyor

Fatih Belediyesi’nin hazırladığı planda 99 cami, 57 tekke ve medrese, 55 tane çeşme ve hamam imara açılıyor, yerlerine otel, benzin istasyonu ve ticari binalar yapılacak.

- Yorumlar

Fatih Belediyesi’nin hazırladığı planda 99 cami, 57 tekke ve medrese, 55 tane çeşme ve hamam da imara açılıyor, yerlerine beton yapılar inşa ediliyor. İtirazlar içinse yarın son gün. Birçok tarihi yapının üstüne otel, benzin istasyonu yapılacak.

Başbakan Erdoğan, seçim ve referandum döneminde CHP’nin tek parti iktidarı döneminde camilerin satıldığını, kimilerinin de ahıra çevrildiğini gündeme getirmiş ve bazı belgeler göstermişti. CHP ise CHP iktidarı döneminde hiç bir caminin satılmadığını, ancak kurtuluş savaşı yıllarında kimi camilerin cephanelik olarak kullanıldığını, bugün de olsa yine vatan savunması için camilerin kullanılabileceğini öne sürmüştü.

Ancak muhafazakar kimliği ile bilinen “Milat” gazetesinin ortaya çıkardığı skandal, CHP’yi camileri satmakla suçlayan AK Parti’yi zor durumda bırakacak.

Tarihi yarımadada yer alan yapıların üçte biri belediyenin 2012 planında yer almıyor. Son planda 99’u cami olmak üzere 212 tarihi yapı planda yok. Bu plan uygulanırsa tarihi camilerin, tekkelerin, çeşmelerin, hamamların yerini beton yapılar alacak. Tarihi yarımadanın “tarihi” yanı eksik olacak. Gerekli düzenlemelerin yapılması için başvurularda bulunan İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) konunun göz ardı edildiğini belirtti. Tarihi caminin yeniden ihya edilmesi için yetkililere birçok itiraz dilekçesi yazılmasına rağmen, inşaat çalışmaları başlatılıyor.Kültür Bakanı incellettiğini ifade ederken, şifaen bilgi aldığımız Fatih Belediysi ise bu bizim üstümüzde diyor. İtirazların yarına kadar yapılması gerekli olan bu camilerin üzerine petrol istasyonu ve otel yapmak hangi vicdana sığar.

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) in konu hakkında hazırladığı dosya ve başvurusu

2012 yılı başında İBB’nin hazırladığı 1/5000’lik planda çoğu camii olmak üzere onlarca tarihi eserin kaydının yapılmadığını tesbit ettik. Bu hususta konudan haberdar benzer amaçlı vakıf ve derneklerle ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunduk.  Bununla birlikte konu hakkında çalışmaları sürdürürken fark ettiğimiz diğer bir husus ise; Fatih Belediye Başkanlığı’nın 17/10/2012’de hazırladığı 1/1000’lik planında daha önce 2005 yılında hazırladığı planda mevcut olan 99’u Camii ve Mescid olmak üzere Medrese, Tekke, Semahane, Hamam ve Çeşme yaklaşık 211 tarihi eseri kayda geçirmemiş olduğudur. Yukarı zikredilen 211 tarihi eser ada ve parsel numaralarıyla beraber ektedir.

 FATİH BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Kurulu’nun onayı ile düzeltmelerle uygun bulunan 1/1000 ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada ) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı; aynen uygun bulunarak Fatih Belediye Başkanı’nca 17.10.2011 tarihinde onaylanarak askıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Askıya çıkarılmış söz konusu planda günümüze ulaşamayan korunması gerekli kültür varlıklarımız ekte ada/parsel lokasyonları ile listelenmiş olup genel liste sayıları;

Camiler                       99 Adet
Medrese ve Tekkeler  57 Adet
Sivil Yapılar               55 Adet

olmak üzere plana işlenmediği görülmekte olup bu şekilde planın uygulanması kesinlikle kabul edilemez. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna, Vakıflar hukukuna, Şehircilik ilkelerine ve Planlama gereklerine aykırıdır. Plan alanında kayıp korunması gerekli taşınır ve taşınmaz eserler, sivil mimarlık örneği yapılar, hazireler ve anıt eserlerle ilgili tespit çalışmaları tekrar yapılarak kayıp kültür varlıklarının ihyasına-korunmasına yönelik, çevresiyle beraber alanın ihtiyaçlarına cevap verecek, özgün kullanıma uygun olarak değerlendirilmelidir ki bir çoğu 2005 yılında askıya çıkmış olan Fatih (Tarihi Yarımada ) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında bulunmaktaydılar. Bu eserlerin bulunduğu Fatih ilçesi hem geçmişten gelen geleneksel yapısı hem de gelecekte kültür ve turizm odağı bakımından Ecdat yadigarı olmasının yanında kendilerine has kentsel doku öğeleri olacakları esastır. Söz konusu semt ve mahallelerde semt konağı, kültür merkezi , dini tesis (cami) gibi donatı eksiği vardır.

Fatih İlçemizdeki Ecdat yadigârı bu eserleri geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bu tür küçük mescitler, camiler, tekkeler, medreseler ve tüm kültür varlıkları vakfiye hukuku ve vakfedenlerin hayatta olmaması nazarı ile hayrat hukuku da göz önünde tutulması bizler kadar bu planı yapan idareciler tarafından da önemsenmelidir. Bu eserler bulundukları mahallelerin ve o yerde yaşayanların kimliğidir. Ancak bu eserlerin ihyası ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına asıl işlevini yerine getirir. Fatih Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 ölçekli planda yukarıda belirtilen eserlerin işlenmesini ve özgün kullanıma uygun olarak değerlendirilmesini arz ederim.” diyrek camilerin isimlerini veriyor.

2012 KAYIP CAMİLER

ADI 2012 PLANI 2005 PLANI KAYIP ESER PLANI ADA/PARSEL

Eser adı:                      Parsel no:
Acı Çeşme Camii – + + 2499/20
Acı Musluk Mescidi – – + 304/26
Acemoğlanlar Mescidi – + + 918/46
Ahır Kapı Camii – + 160/11
Ahizade Mescidi – + + 1454/2
Ahmet Paşa Camii – + + 14/1
Alaca Mescidi – + 762/5-6
Ali Paşa Mescidi – + 1351/3
Ayazmakapısı Mescidi – + 371/9
Balabanağa Mescidi – + + 917/68
Bayram Çelebi Mescidi – + + 789/17
Bostancı Başı Camii – + 859/39
Cankurtaran Mescidi (ALANI KÜÇÜLTÜLMÜŞ) + + + 70/59
Cezaevi Cami – – + 58/4
Cezayirli Ahmet Paşa Camii – + 15/5
Çakırağa Camii – + + 865/20
Çatladı Kapı Camii – + 166/1
Çınar Mescidi – – + 481/79
Çıplak Mescidi – + 371/9
Çırçır Mescidi – – + 2418/26
Dalsayanlılar Mescidi – – + 2129/63
Daye Hatun Mescidi – – + 1/13
Defterdar İbrahim Efendi Mescidi – + + 2546/15
Değirmenkapı Camii – + 2192
Demirci Mescidi – – + 2128/1
Denizabdal Mescidi – + + 1848/22
Ebe Kadın Mescidi (ALANI KÜÇÜLTÜLMÜŞ) + + + 1095/14-15-16-23
Elvan Mescidi – – + 1/13
Emir Mescidi – + + 1/13
Esekapı Mescidi – + 1158/20
Etmeydanı Mescidi – – – Ahmediye Caddesi
Güngörmez Mescidi – + + 99/4-5-6
Hacı Ferhat Camii – + 236/10
Haki çelebi Camii – – + 2707/112
Hamza Paşa Camii – + 231/19
Hasan Halife Camii – + 2038/49-76
Hatice Sultan Camii – + 2067/61
Himmetzade Tekkesi ve Mescidi – + + 1848/55
Hobyar Camii – + + 1138/13
Hoca Hayruddin Mescidi – + koyunbaba parkı (kadastral boşluk)
Hoca Rüstem Camii – + 47/19
İğciler Mescidi – – + 909/44
Kabasakal Mesddi – + + 65/2-3
Kadı Hanı Camii – + 42/32
Camcı Ali Mescidi – – + 667/16
Karagöz Mescidi – + + 941 kadastral boşluk
Kara Hasan Ağa Mescidi – + 1275/25
Kara Mehmet Paşa Cami – + 853/41
Kemha Mescidi – – + 1892/3
Kenekçi Ali Mescidi – + + 2428/67
Kepekçiler Mescidi ve Çeşmesi – + 2439/55
Keskin Dede Camii – + (kadastral boşluk)
Kırmasti Mescidi Kermasi Camisi – + 1918/19
Kızıltaş Camii – + + 762/25
Kovacılar Camii – + + 850/61-64
Malkoç Süleyman Ağa Mescidi – + + 821/7
Manastır Mescidi Tülbentçi Hüsamettin Camii – + 1313/10
Merdivenli Mescid – + + Yolda
Meydancık Camii – + 417/25
Mimar Ayaz Camii – + + 1061/81
Molla Fenari Camii – + 296/183
Molla Gürani Camii – – + 1786/1
Molla Kestel Camii – + 915/65
Musalla Cami – + 782/25
Mustafa Bey Mescidi – – + 1058/3-34-35
Münadi Mescidi – – + Yolda
Namazgah – + kenedy cad
Ördek Kasap Mescidi – + + 1847/33
Papazoğlu Mescidi – – + 624/31
Revani Çelebi Mescidi – + 967/27
Saraçhane Mescidi – + + 2172/1
Sarı Nasuh Mescidi – + + 2057/22-23-32-57-60
Sarı Nasuh Mescidi – – + 1702/49
Sarı Musa Camii – + + 1787/53
Sekbanbaşı Hüsrevağa Camii – + + 2406/10
Sekbanbaşı İbrahimpaşa Mescidi – + + 2961/38
Servili Mescidi – + 327/3
Simkeş Mescidi – + + 1844/7
Sinan Ağa Mescidi – + 236/50
Soğanağa Mescidi – – + 371/10
Solak Başı Mescidi – + 204/2-23
Sultan Camii – – + 852/9
Sünni Ali Eşir Tekkesi – – + 1492/1
Şehremini Mescidi – + + 3003/68
Şeyhül Harem Camii – + + 1138/1
Tausan Taş Mescidi – + 688/2-3
Terlikçiler Camii – – + 632/83
Toklu Dede Mescidi – – + 2867/70
Tülbentci Hüsamettin Camii – + + 1313/10
Uzun Şucaa Camii – + 129 ada
Üçler Mescidi – + 124/10-11
Voynak Suca Mescidi – + 2899/6
Yakup Ağa Camii – + 997/31
Yanmış Camii Harabesi – – + 54/2
Yahya Kemal Mescidi – – + 2899/5
Yavaşça Mehmet Ağa Camii – + + 1851/5
Yedekçiler Camii Şerifi – – + 2367/86
Yeni Bahçe Mescidi Halil Attar Namazgahı – + + 1827/52
Yolgeçen Camii Karamani Ahmed Ağa Mescidi – + + Yolda

SKANDALA İNCELEME

Milat Gazetesi’nin ortaya çıkardığı “İmar skandalına” inceleme kararı çıkartıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, konuyu ivedilikle incelediklerini, bunun için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

 BAKAN GÜNAY: TALİMAT VERDİM

Milat gazetesinin telefonla ulaştığı Bakan Günay, gazetenin haberleri üzerine gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydetti. Günay, “Şu an yurt dışındayım. Gazetenizin haberi ile ilgili gerekli talimatları verdim. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konuyu inceliyor” dedi.

212 tarihi yapının kaydı yok

2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırladığı 1/5000’lik planda çoğu cami olmak üzere onlarca tarihi eserin kaydını yapmadığı ortaya çıktı.  Fatih Belediyesi ise daha önceki planlarda kaydı yapılan tarihi yapılara yeni planda yer vermedi. 2005 yılında hazırlanan planda 212 tarihi yapının kaydı mevcut. Belediye bu planını 17/10/2012 tarihinde askıya çıkardı. Hazırladığı yeni planda ise 212 eserin kaydını yapmadı. Bu eserlerin yerini ise ticari alan, otopark, akaryakıt istasyonyu olarak gösterdi.

Tarihi yarımadaya darbe

Tarihi yarımadada yer alan tarihi yapıların üçte biri belediyenin 2012 planında yer almıyor. Son planda 99’u cami, 57 tekke ve medrese, 55 çeşme ve hamam yeni planda yer almıyor.  Bu plan uygulanırsa tarihi camilerin, tekkelerin, çeşmelerin, hamamların yerini beton yapılar alacak. Tarihi yarımadanın “tarihi” yanı eksik olacak.

x