İstanbul’un 39 ilçesinde deprem toplanma alanları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beklenen büyük Marmara depremi için İstanbul genelinde, 39 ilçeye ait deprem toplanma alanlarını kamuoyuyla paylaştı. Toplanlama alanlarını koşullarını da değerlendirerek sınıflayan İBB, harita ile yerleri de işaretledi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından 39 ilçenin Toplanma ve Geçici Barınma Alanları’nı belirledi. Toplanma alanı seçim kriterleri saptanarak, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel dayanağı olan bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük(ölçek), ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk, altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu. Modelde, belirlenen kriterler üzerinden puanlama yapılarak Toplanma Alanları ve Geçici Barınma Alanları tespit edildi. Belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Haritada, Toplanma Alanları yeşil, Kapalı Geçici Barınma Alanları mavi ve Açık Geçici Barınma Alanları turuncu renkle işaretlendi.

Ortaya çıkan bu modelle; afet anında binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma alanından geçici barınma alanına erişimi sağlayacak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergahları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak belirlendi ve afet anındaki eylem planı oluşturuldu.

Toplanma alanlarından sonra tahliyenin sağlanacağı Geçici Barınma Alanları’nın afet sonrası etkilenen insanların geçici süreli barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır halde olması gerekiyor.