Hastaneler için Afet ve Acil Durum Planları HAP devreye alındı

Türkiye’de hastanelerde acil durum ilan edildi. Resmi Gazete yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliği ile beraber Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle beraber ülke genelindeki hastanelerde afetlerle ilgili risk azaltıcı önlemler alınması ve sağlık hizmetleri ile ilgili hazırlıkların yapılması için hastanelerin 72 saat boyunca hiçbir yerden destek almadan dayanabilecek hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor. HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.