Kartal’da 7.5’lik depremde bina hasarı ve can kaybı tahminleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa kaç binanın hasar alacağı ve kaç kişinin öleceğine dair tahminlerle ilgili rapor hazırlandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yapılan araştırmaya göre, Kartal’da olası depremden kaç kişinin etkileneceği tahmin edildi.

Olası bir depremde kentsel alanlarda oluşabilecek bina hasarı tahminleri spektral ivmeler ve yer değiştirmelere bağlı analitik yöntem ile elde edilebilmektedir. Deterministik (Mw=7.5) senaryo depremi için Kartal ilçesine ait hasarlı bina sayıları tahmin sonuçları mahalle bazlı olarak Tablo 5-1’de yer almakta olup, her bir hasar durumu aşağıda sunulmaktadır.

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem İçin Kartal İlçesi Mahalle Bazlı Bina Hasar Tahminleri aşağıda yer almaktadır.

deprem hasar tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem için Kartal İlçesi, Tahmini Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

kartalda deprem bina hasar tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem İçin Kartal İlçesi Tahmini Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

kartalda deprem agir bina hasar tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem İçin Kartal İlçesi Tahmini Orta Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

kartalda-deprem-orta-bina-hasar-tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem İçin Kartal İlçesi Tahmini Hafif Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

kartalda-deprem-hafif-bina-hasar-tahmini

Kartal’da depremde beklenen can kaybı tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Kartal’da ortalama 176 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 87 kişinin ağır yaralanabileceği ve 553 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem İçin Kartal İlçesi Mahalle Bazlı Can KaybıYaralanma Tahminleri aşağıda yer almaktadır.

kartalda-deprem-can-kaybi-tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem gece olursa Kartal İlçesi Tahmini Hafif Yaralı Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

hafif-yarali-tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem gece olursa Kartal İlçesi Tahmini Hastanede Tedavi Görmesi Gereken Yaralı Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

yarali-tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem gece olursa Kartal İlçesi Tahmini Ağır Yaralı Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

agir-yarali-tahmini

Mw=7.5 büyüklüğündeki deprem gece olursa Kartal İlçesi Tahmini Can Kaybı Sayısı Dağılım Haritası aşağıda yer almaktadır.

can-kaybi-tahmini