Kısa çalışma ödeneğinde yatmayan sigortalar

COVID-19 salgını sebebiyle hükumetin aldığı önlemler kapsamında milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneğine sokuldu. Pandemi nedeniyle yapılan ödemeler, kısa çalışma ödeneğine sokulan çalışanların emekliliğin uzamasına sebep olacak. Kısa çalışma sisteminin devreye alınmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve milyonlarca işçi sigorta prim günü kaybına uğradı.

Pandemi sürecinde birçok işveren ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanarak sigorta primlerinin bir kısmını ödedi. Çalışanların emekliliklerine etki edecek olan sigorta primleri ise yatmadı. Kısa çalışma sistemine dahil olmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçiler de geç emekli olacak.

Pandemi nedeniyle yatırılmayan sigortalar

İstatistiklere göre kısa çalışmanın ilk devreye alındığı Nisan ayında 3 milyon 243 bin, Mayıs’ta 3 milyon 282 bin, Haziran’da 2 milyon 486 bin, Temmuz ayında ise 1 milyon 710 bin işçi Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandı. İşverenlere destek amacıyla hükumet tarafından başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasına dahil olan veya ücretsiz izne çıkarılan işçilerin geç emekli olacakları ortaya çıktı.

Kısa çalışma kapsamında işçilere genel sağlık sigortası primleri ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlandırıldı. İŞKUR tarafından bu işçilerin sadece genel sağlık sigortası ödendi. Emeklilik günlerine etki edecek olan uzun vade sigorta primi ise ödenmedi.

SGK primleri yatmayan sigortalar ne olacak?

Pandemi sürecinde birçok işyeri “Kısa Çalışma Ödeneği”nden faydalandı. Faaliyeti tamamen duran işyerlerinde ise ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için sadece genel sağlık sigorta primleri yattı. Emekliliklerine etki edecek olan sigorta primleri ise yatmadı. Kısa çalışma ödeneği Nisan 2021 itibariyle sona erdi. Pandemi nedeniyle yatmayan sigortalar için bir gelişme yok. Kısa çalışma ödeneğine sokulan çalışanların sigorta prim gün kaybı gerçekleşecek ve emeklilik süreleri uzayacak.

Bir iş yerinde kısa çalışma uygulanıyorsa 30 gün olan bir ayda işçinin maaşının 10 gününü şirket kalan 20 gününü ise İŞKUR ödüyor. İşveren sadece ödediği 10 günlük maaş kadar sigorta primini yatırıyor. 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alan işçinin 2 aylık bir kaybı oluyor. Ücretsiz izne çıkarılanların sigorta primleri hiç yatmadığı için prim kaybı çalışmadıkları süre kadar olacaktır.