‘İstanbul depreminin yıkımı 5 atom bombası gücünde olacak’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul’da yaşanması beklenen büyük depremin yıkım gücünün 5 atom bombası ile kıyaslandığını söyledi. İktidara çağrıda bulunan Özdağ, “İstanbul Depremi Türkiye’de siyasal birliği tehdit edecek ölçüde büyük bir milli güvenlik tehdididir.” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, beklenen İstanbul depreminin milli güvenliğe yönelik olası etkilerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul depreminin yıkım gücünün 5 atom bombası ile kıyaslandığını açıklayan Özdağ, “İstanbul; maalesef büyük, çok büyük bir deprem yaşayacaktır.” dedi. Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul; maalesef büyük, çok büyük bir deprem yaşayacaktır. Bu depremin yıkım gücü bir bilim adamı tarafından 5 atom bombası ile kıyaslanmıştır.  İstanbul Depremi Türkiye’de siyasal birliği tehdit edecek ölçüde büyük bir milli güvenlik tehdididir. 

-Yanlış, eksik politikalar ve ihmaller dışında beklenen İstanbul depremin etkisini ve yıkıcılığını artıracak olan hususlar kentin yapı stokunun depreme dayanıklı olmayan niteliği, İstanbul’un denize kıyısı olması, deniz dolgu alanları başlıkları altında toplanabilir. Okul, hastane, yurt gibi yapıların mevcut durumlarındaki belirsizlikler, kentsel dönüşüm projelerindeki belirsizlikler, su taşkınlarında bile yetersizliği açığa çıkan altyapı sorunları, dere yataklarını bile yerleşime açan imar uygulamaları ve deprem bilincinin yeterince yaratılmaması, İstanbul’un tahmin edilenden de öte yıkıcı bir etki altına gireceğini göstermektedir.

-İstanbul nüfusunun büyük bir kısmı 1. Derece, önemli bir kısmı da 2. Derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Türkiye nüfusunun %18,7’si İstanbul’dadır. Türkiye imalat sanayinin merkezi İstanbul’dadır. Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payına göre yapılan sıralamada İstanbul %21.3 ile ilk sırada yer almaktadır. Üniversitelerimizin %29,61’i İstanbul’dadır. Tersanelerin yarısına yakını İstanbul’dadır. 2019 yılı itibarı ile Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 760 milyar dolardır ve bunun yüzde 40’ı İstanbul’da üretilmiştir. İstanbul’da büyük bir deprem olduğu zaman ortaya çıkacak sadece insani bir felaket değil, gerçek anlamda ekonomik bir yıkım olacaktır.

-Hükümetin gündeminin ilk maddesini, İstanbul depreminin sonuçlarını hafifletici önlemlerin acilen ve radikal karar ve uygulamalar ile alınması oluşturmalıdır. Söz konusu olan on milyonlarca insanımızın yaşamıdır. Bu konuda gereken önlemlerin hızla alınmasının ihmal edilmesi, savsaklanması, ertelenmesinin sonuçları Türk Milletine karşı işlenmiş bir cinayet boyutu kazanabilir.

-Kentsel alanları sermaye gruplarına peşkeş çekenlerin, su havzalarını, yeşili yok edenlerin, İstanbul’un kalbine hançer gibi gökdelen dikenlerin, bilimi ve meslek disiplinlerini önemsizleştirerek kaderciliği yönetim biçimi haline getiren zihniyetin hiç olmazsa bundan sonra tarih, millet ve Allah önünde sorumluluğunun gereğini yapıp, en ağır deprem senaryosunun en yakın tarihte gerçekleşeceğini varsayarak İstanbul’u büyük bir hızla depreme hazırlamaları gerekmektedir.