Türkiye’de Vatandaşlık Almak İçin Ne Yapmalısınız?

Türkiye’de vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Kanun’da belirtilmiş olan şartlara haiz olmaları halinde yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı alma hakkı kazanması mümkündür. Muhasebeci bununla birlikte belirtilen şartlara haiz olan kişinin Türk vatandaşlığı kazanma konusunda mutlak hak sahibi olması gibi bir durum söz konusu değildir. Her biri son derece önemli olan yasal prosedürler izlenmesini gerektirmesi nedeniyle hem Türkiye’de vatandaşlık almak hem genç girişimci şirketi kurmak konularında süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için SMMM desteği alınması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kendi milli kanununa vatansız olunması halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Türkiye’de vatandaşlık başvurusu almak için gerçekleştirilen başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak beş yıl süreyle kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etmek,
 • Türkiye’ye yerleşme kararındaki ciddiyeti davranışlarla da teyit etmek,
 • Kamu sağlığı açısından tehlike yaratabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeterli derecede Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de gerek kendisinin gerek bakmakla yükümlü olunan kişilerin geçimini sağlayacak mesleğe ya da gelire sahip olmak,
 • Kamu düzeni ve mili güvenlik açısından sorun yaratabilecek bir durumda bulunmamak.

Bu şartları sağlayan ve Türkiye’de vatandaşlık almak için başvuruda bulunan kişilerin elde ettiği Türk vatandaşlığı genel yolla Türk vatandaşlığı kazanmak olarak ifade edilebilir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak

Milli güvenlik ve kamu düzeni noktalarında engel ve risk oluşturabilecek herhangi bir durumu bulunmayan ve aşağıda belirtilmiş olan şartlardan herhangi birini taşıyan yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma hakkı bulunmaktadır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak için sağlanaması gereken şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • En az 500.000 USD, karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımının Türkiye’ye getirilmesi,
 • Satın alma tarihinden itibaren 3 yıl içinde satışını yapmama kaydıyla en az 250.000 USD, karşılığı döviz ya da değerinde taşınmaz malın satın alınması ya da satış vaadi sözleşmesinin imzalanması,
 • Türk bankalarına 3 yıl içinde çekilmemesi kaydıyla en az 500.000 USD yatırılması ya da devlet borçlanma aracı satın alınması,
 • En az 500.000 USD, karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonuyla katılım payı satın alınması,
 • En az 50 kişilik istihdam sağlanması.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alma hakkı elde eden kişinin, eşine ve 18 yaşının altındaki çocuklarına Türk vatandaşlığı almak için başvuruda bulunma hakkı vardır. Bu durumda, başvuruda bulunan yabancı yatırımcının kanunda belirtilen yatırımı yapmış olması şartı aranması noktasında bir değişiklik söz konusu olmamaktadır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin aile bireyleri için de Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak istemeleri durumunda aile bireylerinin kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunması ya da ek bir yatırım yapılması şartı aranmamaktadır. Yalnızca yatırımı yapan yabancı yatırımcının aranılan şartları karşılıyor olması yabancı yatırımcılara aile bireyleri için başvuruda bulunma imkanı vermektedir.

İlgili bakanlıkların oluşturduğu komisyon tarafından yabancı yatırımcıların yaptıkları başvurular belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmakta diğer bir deyişle bu konudaki son karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin; özel bir vekaletname ile uygunluk belgesi alması, kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunması, vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgeleri sunması gibi işlemlerin uzaktan sonuçlandırılması mümkündür.

Bununla birlikte başvurunun sonuçlandırıldığı son aşamada başvuru sahibinin ve eğer varsa adına başvuruda bulunulan 1.derece aile bireylerinin bizzat en yakın nüfus müdürlüğüne gitmeleri, parmak izi vermeleri ve kendi Türk vatandaşlığı kimlik ve/veya pasaportlarını almak için hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yapılan yatırıma göre ilgili kurumdan uygunluk belgesi alınması gerekliliği vardır. 6458 sayılı Kanun kapsamında kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerini İstanbul ve Ankara’da bulunan Göç İdaresi’nin özel ofisinde tamamlamaları mümkündür.

Türk vatandaşlığı başvurusunun ne kadar zamanda sonuçlanacağına dair hukuki bir düzenleme yoktur. Diğer yandan kısa dönem ikamet izni başvuruları çoğunlukla 1 ila 2 hafta, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma başvuruları ise 3 ila 6 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı kazanan kişiler eğer isterlerse yeni bir Türk ismi ve soy ismi seçme imkanına sahiptirler. Bu durumda kişinin Türk kimliği ve/veya pasaportu tercih edilen isim ve soy isme göre düzenlenerek teslim edilmektedir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreci her ne kadar yapılan düzenlemeler sonucunda daha kolay bir hal almış olsa da başvuru sürecinde herhangi bir hata yapılması halinde başvurunun reddi ya da başvuru sürecinin uzaması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılması riski söz konusu olabilmektedir.