Türkiye’nin yenilenen deprem haritası elektronik ortamda

Türkiye’nin deprem ve fay hattı haritası güncellendi. En son 1996’da güncellenen Türkiye’nin deprem tehlike haritası 2018 yılında yenilenerek elektronik ortama aktarıldı. Harita sayesinde oturduğunuz semtle ilgili deprem riskini kontrol edebileceksiniz.

AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Risk belirteci olarak ABD ve AB’de kullanılan “İvme” yöntemi kullanıldı.

İlçeden mahalleye, risk kontrolü

[webp align=”0″ credit=””]93816[/webp]

AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu.” dedi.

Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkan tanıyan yeni harita ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı “ivme değeri” baz alınarak hesaplamalara göre değerlendirilecek. Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak.

Siz de haritaya dilerseniz https://tdth.afad.gov.tr adresinden girebilirsiniz. Adrese girebilmek için e-devlet üzerinden kayıt yapmanız gerekiyor.