Mimar Mehmet Osmanlıoğlu Projelerini Açıkladı

- Yorumlar

AK Parti Kartal Aday Adayı, Ünlü Mimar ve kent gelişim uzmanı Mehmet Osmanlıoğlu ile projeleri hakkında konuştuk. Osmanlıoğlu, Kartal’ın ticari durumundan ulaşımına, kentsel dönüşümden çevre düzenlemelerine kadar fikirlerini açıkladı.

Mehmet Osmanlıoğlu KARTAL 24’e yaptığı açıklamada;

– KARTAL TİCARET ŞEHRİ OLACAK –

Kartalın ticari hayatını hareketlendirecek projeler ilgili tüm tarafların katılımıyla belirlenecek.. Küçük esnaf ve ticaret erbabını büyük AVM’lerin olumsuz etkisinden muhafaza edecek tedbirler alınacak.. Küçük ölçekli müteahhitlerin iş yapmasını kolaylaştıracak imar planı tedbirleri alınacak.. Kartal bir ihtisas şehri haline gelecek, E-5 kuzeyi ile güneyini yer altından bağlayacak, aynı zamanda yaya alt geçidi olarak kullanılacak yeraltı çarşısı yapılacak.. Kartal’a Pendik Bağlantılı Yalova-Mudanya Arabalı vapur seferleri yapılması ve yolcuların oluşturacağı ticari hareketlilikle ilçemize canlılık katılması sağlanacak, Şehrin önemli merkezi noktalarından yapılacak yaya ve motorlu araç alt geçitleriyle demiryolu aksının şehri ikiye bölmesinin etkileri azaltılarak çarşı ve ticari hayat canlandırılacak Şehir içinde esnafı olumsuz etkileyen müşteri bekleme süresini kısıtlayan ispark otopark bedeli uygulaması alışverişi özendirecek şekilde yeniden düzenlenecek..

– KARTAL STADI YERİNE ÇARŞI VE ŞEHİR PARKI YAPILACAK –

Kartal Stadı şehir dışına çıkarılarak yerine yeraltı çarşısı ve üzerine şehir parkı yapılacak. Sahil yolu bandında aktif ticaret yapılabilecek mekânlar ihdas edilecek. Kısmen denizin üzerinde yer alacak küçük ölçekli ticari-turistik dükkan, kıraathane, kafeteryalar ihdas edilecek. Kartal kavşağı eski çimento fabrikası taş ocağı çukuruna şehrin sembollerinden biri olacak, küçük ve orta ölçekli esnafın da yer alacağı bir işletme modeliyle bir “ticaret, kültür, spor, kongre etkinlik merkezi” yapılacak..

– METRO HATTINI KARTAL MERKEZE UZATILACAK –

Yaya kaldırımları engellilerin de kolayca kullanacağı şekilde düzenlenecek.. E-5 kuzeyi ile güneyini yer altından bağlayacak, aynı zamanda yaya alt geçidi olarak kullanılacak yeraltı çarşısı yapılacak.. Kartal Merkeze (meydana) uzatılacak metro hattıyla ana ulaşım akslarının sahille bütünleşmesi sağlanacak..Cevizli hastahane kavşağı yeniden düzenlenerek hastane önünden içeri girerek dönen yan yol bağlantısı kavşak içinde çözülecek..E-5 kuşağı iğne yapraklı ağaçlarla yeşillendirilerek şehri olumsuz etkileyen hava ve ses kirliliği önlenecek..Cevizli kavşağı ile Uğur Mumcu mahallesini bağlayacak rink yolu tamamlanarak Soğanlığın şehri içi trafiği rahatlatılacak. Çanakkale Caddesi E5 kavşağı ile Mimar Sinan caddesinin birleşimi rink yoluyla sağlıklı bir şekilde birleştirilecek. Tamirhane Mahallesi ile sahili birbirine bağlayacak, aynı zamanda motorlu araç geçebilecek alt geçit yapılacak.. Adnan Kahveci Köprüsü genişletilerek E-5 ve yan yol bağlantılı kavşak haline getirilecek ve bu sayede Hürriyet Mahallesinin şehirle bütünleşmesi sağlanacak..Yakacık Ayazma bölgesinde tabiat ve çevreyi olumsuz etkileyen yüksek katlı yapılaşmaları önlemek için gerekli. imar plan tadilatları yapılacak..Demiryolu güneyindeki bölgeye zeminin zayıflığında yüksek yapıya müsait olmamasından ve kuzeydeki binaların manzarasını kapatmasından dolayı bina kat sınırlaması getirilecek..Denizden şehrin diğer kesimlerine ulaşımı kolaylaştıracak/ geliştirecek projeler yapılacak.. Aydos-Dragos-Adalar aktarmalı teleferik hattı yapılacak..

– KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇEVREYİ ÖNEMSEYEREK GERÇEKLEŞTİRİLECEK –

Kentsel dönüşüm komşuluk ilişkileri ve insanca çevre önemsenerek gerçekleşecek.. Kentsel dönüşüm mahalle ölçeğinde ele alınarak komşuluk ve aidiyet hissi muhafaza edilerek geliştirilecek Ülke gerçeği ve yöre ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen biçim ye yükseklikleriyle, şehrin demografisi ve değerlerinin tehdit edecek dikey yapılaşma imar planlarında yapılacak düzenlemeyle ilke ve prensiplere bağlanacak, bu kabil binaların ilçeye maddi manevi katma değer üretecek formata getirilmesi için çaba sarf edilecek, Kentsel dönüşümle toplumun farklı gelir gruplarının bir arada yaşayacağı, çok katmanlı, kimseyi ötekileştiremeyen ve yerinden etmeyen bir şehir inşaasına katkıda bulunulacak Şehrimize kırsal bölgelerden göçü yavaşlatacak imar planları ve projeler hayata geçirilecek, Aydos’ta Kent Ormanı yapılarak halkın mesire yeri ihtiyacı karşılanacak, Şehrin yeni yeşil alan ve park vb. ihtiyaçlarını karşılayacak diğer kamu ve güvenlik kurumlarına ait arsa ve arazilerin tahsisleri sağlanacak, Topoğrafyaya gereksiz müdahale edilmeden tabiat ve tabii çevre, yeşil doku ve orman alanları muhafaza edilecek, Şehrin kamuya ait bölgelerinden elde edilecek arazilerle büyük bir şehir parkı yapılacak.

– ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK –

Gençlere meslek kazandırarak iş imkanı sağlanacak eğitim, kurs ve diğer imkanlar sağlanacak
Annelerle işbirliği yaparak çocukların kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçecek sosyal ve sportif faaliyet imkânları artırılacak, Her yaştan öğrencilere öğrenime destek bursu verilecek Kartal üniversite şehri olacak,
Okulların ihtiyacı karşılayacak büyüklük, kalite ve dağılımı sağlanacak Mahallelere gençlerin spor yapabilecekleri spor salonları yapılacak Yakacık Doğum ve Çocuk hastahanesi bölge ihtiyacını karşılayacak ölçekte büyütülecek.. Bölgeye Sağlık Özel Eğitim rehabilitasyon merkezi yapılması sağlanacak.

– ŞEHRİN GÖKDELEN ÇÖPLÜĞÜNE DÖNMESİNE İZİN VERİLMEYECEK –

Toplumun erdem, ahlâk ve manevi değerlerini geliştirecek sosyo- kültürel faaliyetlere ağırlık verilecek
Kartal geleneği günümüze taşıyacak kültürel faaliyetleriyle örnek bir şehir haline getirilecek
Faaliyetlerin merkezinde insana hizmet olacak ve tüm hedef insanların huzur ve mutluluğunu sağlamak olacak..
Kartalın tarihi evleri restore edilirken şehrin mimari kimliğini teşkil edecek örnek bina plan ve cephe tipolojisini belirleme çalışmaları yapılacak.. Teknik ve idari hizmetlerin mahallelerde verileceği merkezler her mahalleye yayılacak, İhtiyaç duyulan mahallelerde cami, mescit ve diğer ibadet mekânlarının yapımına destek verilecek..
İstanbul’un en yüksek tepesi Aydos’ta Rasathane ve Planetaryum yapılacak.. E-5 koridorunda yüksek katlı iş merkezi veya otel yapımına izin verilirken, şehrin diğer bölümlerinin gökdelen çöplüğüne dönüşmesi önlenecek..

x