İstanbul’da aile hekimliği çöküşte

- Yorumlar

AK Parti’nin “laf değil icraat” söylemiyle övündüğü aile hekimliği uygulaması çöküyor. İstanbul’da Tayyip Erdoğan’ın mahallesi de dahil 106 aile sağlık biriminin boş olduğu, bazılarının binasını dahi olmadığı ortaya çıktı. Sorunları süren aile hekimleri ise 14 Mart’ta grevde!

AK Parti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirdiği aile hekimliği uygulaması sıkıntılarla devam ediyor. İlk olarak 2002’de Düzce’de pilot olarak uygulanan, 2010’dan itibaren ise tüm Türkiye’de yaygınlaştırılan aile hekimliğinde Türkiye’nin nüfusu en yoğun ili İstanbul’da aile hekimi bulunamıyor.

Cumhuriyet’in İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün verilerine dayandırdığı habere göre, İstanbul’da boş olan 121 aile hekimliği pozisyonuna son olarak 15 hekim ilave edildi ancak 106 aile sağlığı biriminin boş olduğu ve aile hekimi beklediği ortaya çıktı.

Yetersiz aile sağlığı merkezi binası ve personel eksikliği, hekimlerin iş yükü fazlalığı, mevsimlik göçler, il-il dışı atamaları gibi çok sayıda nedenin hekimsizliğe yol açtığı belirtildi.

Binasız, hekimsiz aile sağlık merkezi

Boş olan aile sağlığı birimlerinin 13 mahalleye denk geldiği, bazılarının binalarının dahi olmadığı, buna karşın hekim ilanına çıktığı ifade edildi. Buna örnek olarak ise Beyoğlu’daki 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi’nin “sanal” düzlemde kalması ve aylardır henüz açılmaması gösterildi.

Boş olan merkez incelendiğinde bazı yerlerde 36-37. kez ilana çıkılmasına karşın halen boşluklar olduğu görüldü. 13 aile sağlık merkezinin tamamen boş olduğu İstanbul’da, sözleşmeli hekimin de olmaması 26 kişilik eksiklik anlamına geldi.

Tayyip Erdoğan’ın mahallesinde de hekim yok

Boş aile sağlığı birimleri Sultangazi, Beyoğlu, Bağcılar ve Sultanbeyli’de yoğunlaştı. Sultangazi’de 14, Beyoğlu’da 10, Bağcılar’da 9, Sultanbeyli’de 8 aile sağlığı biriminin hekimsiz olduğu anlaşıldı.

Hekimsiz birimlerin arasında Tayyip Erdoğan’ın ikametinin olduğu Kasımpaşa’daki Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi ve Hacıahmet Mahallesi’ndeki 8 Nolu Aile Sağlık Merkezi de yer aldı.

Kamuya dönüş belirsiz, geçici görevlendirme sorunlu

Aile sağlık merkezlerinin hekimsizliğinin yanı sıra hekimlerin yaşadıkları sorunlar da sürüyor. Kamuda çalışan ve aile hekimliğine geçmek isteyen bir hekimin ücretsiz izin adı altında aile hekimliğine geçiş yapabildiği, daha sonra eski konumuna geçmek istemesi halinde bunun da belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Yıllık izin, doğum izni, istirahat raporu ve istifa durumlarında boşalan aile sağlık birimlerine geçici görevlendirmeler ile gönderilmek istenen pratisyen hekimlerin bu uygulamadan bıktığı, istifa ederek uzmanlıklarını almak için tıpta uzmanlık sınavına hazırlandıkları da belirtildi.

’14 Mart’ta g(ö)revdeyiz’

Aşı ve gebe takibi gibi çok sayıda sorunun baş gösterdiğini vurgulayan aile sağlığı hekimleri, “Aile sağlığı kimin elemanıdır? Aile sağlık merkezlerinin kira, elektrik, su faturası, malzeme gibi giderleri ile uğraşmak istemiyoruz. Nerede hasta, nerede iyi hekimlik, nerede koruyucu sağlık hizmeti?” diye sordu.

Hekimler, 14 Mart’ta yaşanan sorunlara dikkat çekmek, nitelikli sağlık hizmeti istemek için g(ö)revde olacaklarını ve aciller dışında hasta bakmayacaklarını da duyurdu.

x