Kartal Belediyesi’nden personele “Etik Davranışlar” semineri

- Yorumlar

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü memur personele yönelik olarak “Etik Davranışlar” konulu bir seminer düzenledi. Hizmet verimliliğini arttırmak, vatandaş kurum ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen semineri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Daire Başkanı Osman Sağlam verdi. Seminere Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve memur personel katıldı.

Seminerde Osman Sağlam, “Etkili İletişimde Etik Kavramı ve Güncel Uygulamaları” başlığı altında etiğin anlamı, gelişimi, etik standartları geliştirmek için yaklaşımlar, etik ile ahlâk arasındaki fark, görevin ahlaki olarak yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçekdışı beyan, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri anlatıldı.

Seminerin sonunda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Daire Başkanı Osman Sağlam, belediye personeline etik davranışlar hakkında eğitim verme imkânı sağladığı için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti.

x