Maltepe Belediyesi’nde müdür atamaları yapıldı

- Yorumlar

Maltepe Belediyesi’nde müdür atamaları gerçekleştirildi. İşte müdürlerin listesi;

1-Faruk Süslü (Asaleten) Kreş Müdürü
2-Mahmut Ağırbaşlı ( Asaleten) İşletme Müdürü
3-Hamza Celep (Vekaleten) Yapı Kontrol Müdürü
4-Halil Öztürk (Asaleten) Tesisler müdürü
5-Vedat Kahya (Asaleten) İnsan Kaynakları Müdürü
6-Necmettin Hamarat (Asaleten) Emlak İstimlak Müdürü
7-İbrahim Köseoğlu (Asaleten) Spor Müdürü
8-Ali Yüce (Asaleten) Ruhsat Müdürü
9-Aliye Şengül (Vekaleten) Plan Proje müdürü
10-Fevzi Karaağaç (Asaleten) Veteriner İşleri Müdürü
11-Veysel Bakışgan (Asaleten) Sağlık İşleri Müdürü
12-Ş. Gül Bostan (Asaleten) Sosyal Yardım İşleri Müdürü
13-Nevin Ergen (Asaleten) Yazı İşleri Müdürü
14-Hasbi Gül (Asaleten) İşletme ve İştirakler Müdürü
15-Melih Morsünbül (Asaleten) Özel Kalem Müdürü
16-Atanur Çiflik (Asaleten) Temizlik İşleri Müdürü
17-Derviş Vurkaya (vekaleten) Teftiş Kurulu Müdürü
18-Nilgün Sevdiren (Vekaleten) Mali Hizmetler Müdürü
19-Haydar Battal (Vekaleten) İmar ve Şehircilik Müdürü
20-Zafer Eskiköy (vekaleten) Ulaştırma Müdürü
21-Jale Yağcı (vekaleten) Fen İşleri Müdürü
22-Apdullah Gezen (vekaleten) Zabıta müdürü
23-Cem Karaağaç (vekaleten) Bilgi İşlem Müdürü
24-Handan Kılıç (vekaleten) Gecekondu ve Sosyal konut Müdürü
25-Zeynep Hayman (vekaleten) Kültür ve Sosyal işler müdürü
26-Selim Dayıoğlu (vekaleten) Destek hizmetleri müdürü
27-Canan Aslan (vekaleten) Çevre koruma ve kontrol Müdürü
28-Salih Kara (vekaleten) Strateji Geliştirme Müdürü
29-Behçet Öz (vekaleten) Park ve Bahçeler Müdürü
30-Melih Morsünbül (vekaleten) Basın yayın ve halkla ilişkiler
31-Ömer Küçükali (vekaleten) Kentsel Planlama Müdürü
32-Doruk Enç (vekaleten) Dış ilişkiler Müdürü
33-Yurdanur Arslanoğlu (vekaleten) Hukuk İşleri Müdürü

x