Derinliğini bilmediğiniz sulara balıklama atlamayınız! Boynunuz kırılabilir, felç olabilirsiniz!

- Yorumlar

İstatistiklere göre Türkiye’de her yıl ortalama, sığ suya balıklama atlama sonucu 500 boyun kırığı vakasına rastlanıyor. Bu vakaların büyük bir çoğunluğu ya ölümle, ya da felçle sonuçlanıyor. Sığ suya balıklama atlama sonucu boyun kırıklarının oluşması ile meydana gelen felçleri önlemek üzere hazırlanan bu kamu spotunun yayınlanması; özellikle yaz aylarına giriyor olmamız ve ülkemizde 28 ilin denize kıyısı bulunması dolayısıyla fazlasıyla önem arz etmektedir.

Bu kazalar sonucu yaşanılan felaketlerin manevi anlamda telafisi mümkün değildir. Bir omurilik felçlisinin topluma maliyeti 1.5 milyon dolar kadardır. Kazaları önlemenin tek yolu bilinçlenmektir.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. TOFD, başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde hizmet vermektedir.

Derneğimiz, engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda projeyi başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Derneğimizin öncelikli hedefi, yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamaktır.

Derneğimiz bu anlamda, sığ suya balıklama atlama sonucu oluşabilecek yeni sakatlıkları önlemek ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamak amacıyla RTÜK’ten onayını aldığı bir kamu spotu hazırlamıştır.

Bu bir kamu spotudur ve kar amacı gütmeyen projeye destek amacıyla KARTAL 24 tarafından bu sayfada yayınlanmıştır.

x