Kartal Belediyesi’nden Beyaz TV Açıklaması

- Yorumlar

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ile Kartal Belediyesi arasında bir olay yaşanmıştı. Olay hakkında yapılan haberlerden dolayı Kartal Belediyesi’de açıklama yaptı. En son Rasim Ozan Kütahyalı tarafından gündeme getirilen olay hakkında Belediye’nin açıklamasını tam olarak sunuyoruz:

Kartal Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü ilgili bir TV kanalında yer alan haber ve yorumlar ile ilgili başlatılan yasal sürecin yanı sıra kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Olaya konu olan Kenan Yeşil, lokanta için değil “Bar” açmak için Kartal Belediyesine ruhsat müracaatında bulunmuştur. Adı geçen kişi asayiş ile ilgili hakkındaki Emniyet Müdürlüğünün yazısı nedeni ile ruhsat verilememiştir.

Kenan Yeşil’in ekte görüleceği üzerine ilk başvurusunda (12.09.2011 tarih ve 611 sayı) Bar olarak işleteceği yer için ruhsat müracaat etmiştir. …/01/2012 tarih ve B.05.1.EGM.4.34.36190.2011/20714 sayılı yazı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü incelemesi sonucu-“sakıncalı olduğu” ifade edilmesi üzerine ruhsat verilmemiştir. Kenan Yeşil’in ikametgâh adresine 11.04.2012 tarihli yazı ile bilgi verilmiştir. Buna rağmen Bar işletmesini ruhsatsız çalıştığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün ../12/2011 tarih ve B.05.1.EGM.4.34.36190.(32392)2011-25823 sayılı yazısı ile belirlenmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir. Yazıya istinaden ruhsatsızlıktan dolayı faaliyetten men edilmiş ve ruhsat müracaat dosyası iptal edilmiştir. Mühürlenen işyerinin ilgilisi işyerini mühür fekki yaparak açtığı, için gerekli yasal işlemin başlatılmıştır.

2005/9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ikinci bölümünde Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin açılması başlığı altında; 32.maddenin 3.paragrafında şu ifade yer almaktadır-“İl Özel İdaresi Ve Belediyeler, Umuma Açık İstirahat ve eğlence yeri ruhsatı vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşü alınır” Yine aynı maddenin son paragrafında “Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir” demektedir.

Kenan Yeşil, bu gelişmeler üzerine 15/08/2011 tarihli dilekçesinde bu kere yeni ünvanı olarak Odak Bar İşletmeleri Gıda San Ve Tic Ltd Şirketi adına yeniden ruhsat müracaatında bulunmuştur. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu kere söz konusu yerin şirket adına genel güvenlik asayiş yönünden mahsurunun olup olmadığının bildirilmesi istenmiştir.

/09/2012 tarih ve B.05.1.EGM.4.34.36190.2011-15494 sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısında barın ve işletmecisinin dahil olduğu adli olaylardan dolayı Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden Bar açılmasının sakıncalı olduğu belirtilmiştir.

Konuyla ilgili de şirket yetkilisi Kenan Yeşil’in ikametgâh adresine 08.10.2012 tarihli yazı ile bilgi verilmiştir.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ../09/2012 tarih ve B.05.1.EGM.4.34.36190.2012/15493 sayılı yazısında söz konusu yerin ruhsatsız çalıştığı tespit edildiğinden gerekli yasal işlemin yapılması ve sonucundan taraflarına bilgi verilmesi istenmiştir. 12.11.2012 tarihinde Zabıta Müdürlüğü mühürleme işlemini yapmıştır. İşyeri mühür fekkinden gerekli yasal işlem Zabıta Müdürlüğünce yapılmıştır İşyeri ruhsatsız faaliyet gösterdiği saptanması ile Müdürlüğü yatırılan ruhsat ile ilgili ödentisi de iade edilmiştir.

2- Belgelerle açık duruma karşın adı geçen kişi Kartal Belediyesi Atalar hizmet binasına ilgili TV muhabir ve Kameramanı ile giriş yaparak danışma birimine kimliklerini ibraz etmeden, Televizyon kamerası saklanarak belediye binasına girmişlerdir.( Belediye kamera görüntülerinde durum açıkça görülmektedir). İzinsiz çekim yapmak üzere de ilgili müdürlük katında kamera ortaya çıkarıldığı da giriş katı kamera kayıtları gibi belediyemiz müdürlük girişi güvenlik kameralarınca saptanmıştır

3-İlgili müdürün kamu personeli olarak açıklama yapma yetkisi olmadığını ilgili TV muhabirine ve kameramanına ilettiği halde izinsiz kamera görüntüsü alınmaya başlamıştır. Bunun üzerine biri bay, diğeri bayan iki güvenlik görevlisi ilgili TV Muhabiri ve Kameramanın dışarı çıkmalarını istemelerine rağmen çekime izinsiz devam etmişler ve güvenlik görevlilerine direnmişlerdir. Olaya taraf olanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Tamamı hayal ve gerçek dışı haber ile kamuoyu yanıltılmak istenmektedir. Ekte belgelerde tüm detaylar yer almaktadır.

4- Hiçbir yurttaşımızın canının yanması ya da zarar görmesi, zor kullanılması bugüne kadar belediyecilik anlayışımızın içinde yeri yoktur. Olmayacaktır. Kartal yaklaşık dört yıldır huzurun olduğu bir yerleşmedir. Hiçbir görevlimiz hiçbir şekilde görevi suiistimal edecek tavır ve davranışlar içine giremez. Durumu kamuoyun bilgisine saygı ile duyururuz.

Belgeler belediye internet sitesinden kamuya açık yayından alınmıştır.

x