KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME 08/09/2014
Yaklaşık 2 aydır Carrefoursa Ümraniye Mağazasında çalışmakta iken, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldığını iddia eden üyelerimiz ile bu üyelerimize destek veren bazı sendikalar, siyasi partiler, gerek basında ve gerekse de sosyal medyada sendikamıza asılsız suçlamalar yöneltmektedir. Bu asılsız suçlamalardan bazıları şunlardır:
*“İşçiler Tez Koop-İş Sendikası’na üye olmalarına rağmen, sendika bugüne kadar işçilerle hiçbir şekilde ilgilenmemiş, tüm görüşme ve yardım taleplerine zamanlarının olmadığı gerekçesiyle destek olmamıştır.”
* “İşçiler tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.”
*“Bağlı olduğumuz İstanbul 1 Nolu Şube Yöneticileri bu süreçte CarrefourSA ‘nın İnsan Kaynakları Yöneticilerinden farklı bir yaklaşım içerisinde olmadılar. Toplu iş sözleşmesine göre başka mağazalara gitmek zorunda olduğumuzu belirttiler. Bunun dışında bizlerle her hangi bir toplantı, bilgilendirme yapmadılar.”
Carrefoursa mağazalarında örgütlü Tez Koop İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube olarak, bu asılsız suçlamalar hakkında gerçekleri kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz.
Carrefoursa Ümraniye mağazasında yaşanılan gerçek durum şöyledir:
Carrefoursa yönetimi Ümraniye mağazasının zarar ettiği gerekçesiyle 31 Temmuz’da kapatılacağını sendikamıza bildirmiştir. Sendikamız, şubemiz Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine dayanarak hiçbir üyemizin mağdur edilmemesi, iş hakkının korunması, işçilerin yakın mağazalara yerleştirilmesi mücadelesini vermiş, ve bunu işverene kabul ettirmiştir. Şubemiz Carrefoursa Ümraniye mağazasında çalışan üyelerimizle görüşmüş, gelişmeleri aktarmış, temsilcimiz ile birlikte mağaza yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Sendikamız ile Carrefoursa yönetimi arasında imzalanan 2012-2014 dönemi Toplu İş Sözleşmesi, “Madde 14-Üyenin iş güvencesi, D) iş ve işyeri değişikliği” maddesi altında nakil konusu düzenlenmiştir. Buna göre:
“Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartıyla işçilerin, aynı işverene bağlı ve belediye hudutları içindeki bir başka işyerine nakledilmeleri mümkündür. Bu tür nakillerde benzer işin belirlenmesi hususunda, bu toplu iş sözleşmesinin 26.madde hükümleri dikkate alınacaktır. İstanbul’da satış mağazaları, biri Anadolu yakası, diğeri ise Rumeli yakasında Haliç’le sınırlı olan iki bölge olmak üzere toplam üç bölgeye ayrılarak bu bölgeler arasında işçinin rızası dışında nakil yapılamaz..”
Carrefoursa Ümraniye Mağazası kapandıktan sonra başka mağazalarda çalışmayı kabul etmeyen üyelerimiz, işyeri değişikliği ile ilgili tebligatları almamış, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini talep etmişlerdir. Söz konusu üyelerimizi işveren işten çıkarmamıştır. Bu üyelerimiz kendileri 06.08.2014 tarihinde tek taraflı iş sözleşmesini feshetmiştir.
Bu konu ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlerde, sendikamıza yönelik asılsız suçlamalara yer verilirken, konunun muhatabı olan şubemiz ile hiç görüşülmemesi, şubemizin yaptığı açıklamaya yer verilmemesi dikkat çekicidir.
Toplu İş Sözleşmesinde bir mağazanın kapanması durumunda, mağazada çalışan işçilerin en yakın mağazalara dağıtılacağı, iş hakkının korunacağı yer almaktadır. Çalışan bir üyemizin, çalışma imkanı olduğu halde işten çıkarılmasını sağlamak ve savunmak bir sendikanın görevi olmamalıdır. Sendikamızın görevi üyemiz işçilerin hak ve çıkarlarını korumak, çalışma hakkını, iş güvencelerini korumaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

TEZ KOOP İŞ SENDİKASI İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU