Doğuş Holding hükümeti eleştirdi

Doğuş Holding bünyesindeki Doğuş Otomotiv’den hükümete eleştiri geldi. Doğuş Otomotiv Başkanı Aclan Acar, Türkiye’nin komşularıyla olan ilişkilerinin kötüye gitmesi ve bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle araç satacak ülke kalmadığını belirtti.

Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca’nın haberine göre; Aclan Acar, çevre ülkelerde yaşanan sıkıntıların sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, “Komşularımız arasında araç satacak ülke kalmadı” dedi.

Doğuş Otomotiv, uluslararası GRİ standartlarında hazırladığı “Kurumsal Sorumluluk Raporu”nu Almanya’daki Volkswagen üretim üssünde açıkladı. Doğuş Otomotiv Başkanı Aclan Acar, bu toplantı sırasında güncel açıklamalar da yaptı.

GEÇEN YILIN YARISI BİLE DEĞİL

Bu kapsamda, yılın ilk 8 ayında otomotiv pazarındaki erimeyle ilgili yorum yapan Acar, bu senenin ilk 8 ayında otomobil satışlarının geçen yılın yarısına bile ulaşamadığını söyledi. Acar bu erimede Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) negatif etkisine dikkat çekti. Acar, “100 euroluk araç Türkiye’ye geldiğinde 300 euro oluyor. Daha da tuhafı multimilyoner de düşük gelirli de aynı vergiyi ödüyor. Vergiler özellikle düşük gelirli için çok ağır. ÖTV’de hakkaniyet problemi var” dedi.

Pazardaki yüzde 20 daralmaya rağmen kendi paylarını yüzde 3 artırdıklarını ve yüzde 21’e çıkardıklarını ifade eden Acar, bu yılın ilk 8 ayında 88 bin araç sattıklarını açıkladı. Acar ayrıca, ikinci el araba satışı yapan DOD’un 8 ayda 14 bin araca ulaştığını kaydetti.

ERBİL PAZARINI DONDURDUK

Buna rağmen bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilendiklerini belirten Acar, şöyle devam etti: “İzmir’de 1200, Sakarya’da ise 1000 adet üretimi ancak yapıyoruz. Amacımız komşulara ihracattı. Ancak civarda ülke kalmadı. VW bize Irak distribütörlüğünü vermişti. Biz de 2013’te Erbil’de merkez açmıştık. 70 çalışan vardı, şimdi orayı dondurduk.”

Türkiye’nin otomotivdeki yeni yatırım arayışlarını da değerlendiren Acar, Renault ve Fiat’tan sonra Avrupa’dan otomotiv yatırımı gelmediğini hatırlatarak, şu konulara dikkat çekti: “Ortalama 17 milyon araç satılan Avrupa’da pazar 13 milyona geriledi. İspanya ve Hollanda’da pazar yüzde 40 küçüldü. Buradaki boşluğunu doldurmadan Avrupalı markaların başka bir ülkede yatırım fikri şu an için mümkün değil.”

DUY­GU­SAL BA­KIL­MAZ

Hü­kü­me­tin yer­li mar­ka araç pro­je­si­ni de de­ğer­len­di­ren Acar, “Tür­ki­ye 850 bin­lik bir pa­zar. Bir mo­del Tür­ki­ye’de or­ta­la­ma 20 bin sa­tı­yor. Bu ko­nu bi­raz de­tay­lı ko­nu­şul­ma­sı ge­re­ki­yor. Duy­gu­sal ba­kıp ya­tı­rım yap­mak şir­ket­le­re gö­re de­ği­l” yo­ru­mu­nu ge­tir­di.

9 BİN AĞACI KURTARDI

Do­ğuş Oto­mo­tiv, ge­nel mer­kez ve “Ku­rum­sal So­rum­lu­luk Ra­po­ru”na da­hil olan 8 pay­da­şın A4 ka­ğıt tü­ke­ti­min­de, 545 bin ki­log­ram ka­ğıt ve kar­ton dö­nü­şü­me gön­de­ril­di. Böy­le­ce 9 bin 265 ağa­cın ke­sil­me­si en­gel­len­di.