Umur Oran’dan “ithal ilaçlar bozuldu” iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ancak tedavi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle getirilen ilaçların uygun saklanmadıkları gerekçesiyle bozulduğunu ve bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda bu ilaçların imha edilmeleri kararı alındığını açıkladı. Bu ilaçların yıllık 1 milyar TL ciroya ulaştığını belirten Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “İmha edilen ilaçlardan hastalara verilenler oldu mu kendilerini uyardınız mı? TEB’in yeni uygulamasıyla kargoyla ilaç gönderme devri mi başlıyor? Neden eczacıları devre dışı bırakıyorsunuz?” diye sordu.

Bakanlık TEB ve SGK ile bu ilaçları yurtdışından getirtiyor

Sağlıkla ilgili bomba iddiayı TBMM’ye sunduğu soru önergesiyle gündeme getiren CHP’li Umut Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sorulara yanıt vermesini istedi. Sağlık Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile yaptığı anlaşma gereğince, Türkiye’de bulunmayan ya da ruhsatı olmayan ilaçlar TEB aracılığıyla yurt dışından temin edilerek hastaya ulaştırıldığını anımsatan Umut Oran, Sağlık Bakanı’na şu soruları yöneltti:

Bu ilaçların yıllık cirosu 1 milyar TL’ye mi ulaştı?

18 firma daha izin aldı

Türkiye’de ruhsatı olmadığı için yurt dışından ilaç ithal edilmesi amacıyla 18 firmanın bakanlığınızdan izin aldığı bilgisi doğru mudur, bu şirketlerin isimleri, ticari unvanları nedir?

Bozulduğu için imhasına karar verildi

Bozulan ilaçlar hastalara verildi mi, kendilerini uyardınız mı?

Eczacılar neden devre dışı?

Bu şekilde ilaç getirtilmesi işleminde eczaneler neden devre dışı bırakılıyor? 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun EK 7’nci maddesinde bir düzenleme yapmak suretiyle bu işlemlerin doğrudan eczaneler vasıtasıyla yapılması sağlanamaz mı?

Eczacıya neden brüt yüzde 6 verilecek?

TEB’in son uygulamasıyla irtibat noktasına çevrilmesine rağmen eczanelerin bu işten sağlayacağı hizmet geliri için net bir meblağ yazmak yerine, neden brüt yüzde 6 gibi muğlak bir ifade yer aldı?  Yüzde 6’lık hizmet bedelinden kesilecek olan masraf kalemleri ayrı ayrı olarak nedir ve oransal olarak ne kadarı kesilecektir? Eczacılar bu işlemden ne kadar net ücret alacaklardır?

Kargoyla ilaç gönderme mi başlıyor?

Bürokratik işlemlerinin 24 bin eczane tarafından yapılacağı bu yeni ithal ilaç uygulaması, “kargoyla ilaç gönderme” gibi tehlikeli bir uygulamayı yaşama geçiriyor mu? Dev ilaç firmaları bundan böyle Türkiye’de hastalara kargoyla ilaç göndermeye mi başlayacak?

Kargoda ‘soğuk zincir’ nasıl sağlanacak?

Kargoyla ilaç göndermede  “soğuk zincir”  nasıl uygulanacak, ilaçların kargoda taşınması sırasında bozulmaması nasıl sağlanacak?

Eşdeğer ilaç fiyatı yüzde 120 mi artıracak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim 2014’den itibaren geçerli olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) eşdeğer ilaç uygulaması için yeni bir fiyat hesaplaması getirdi. Mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi tedavi gruplarındaki ilaçlar için hastalar bundan sonra daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecek. 15 etken madde ile başlayacak olan bu uygulamanın kısa bir süre sonra tüm ilaçları kapsayacağı belirtilmektedir. SGK’nın belirlediği 15 eşdeğer grupta toplam 218 ilaç bulunduğu belirtilmesi karşısında bu uygulamanın genişletileceği bilgisi doğru mudur? SGK bu uygulama için bakanlığınıza danıştı mı? SGK’ya tabi hastalar yüzde kaç fiyat farkı ödeyecek? Hastanın reçeteli ilacı için ödeyeceği fiyat farkının yüzde 20 ila yüzde 120 arasında artacağı bilgisi doğru mudur? SGK’nın bu uygulaması kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi kronik rahatsızlıklarda vatandaşların tedavilerinde ihmale yol açmayacak mı?

SUT tedaviyi vurmayacak mı?

SGK’nın bu uygulaması kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi kronik rahatsızlıklarda vatandaşların tedavilerinde ihmale yol açmayacak mı?