Haydarpaşa Garı önünde basın açıklaması

- Yorumla

Kadıköy Kent Dayanışması, TÜKODER ve İstanbul Kent Savunması, Haydarpaşa Garı’nın restorasyon projesiyle ilgili dün akşam (2 Ekim) Haydarpaşa Garı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada çatı yangınını da bahane ederek hazırlanan proje ile Haydarpaşa Garı ve çevresinin sermayenin kullanımına açılmak istendiği belirtildi, Haydarpaşa’nın demiryolu işlevi ile korunması istendi

Kadıköy Kent Dayanışması ve İstanbul Kent Savunması, Haydarpaşa Garı’nın restorasyon projesini durdurulması talebiyle Haydarpaşa Garı’nda bir basın açıklamasıhaydarpasa yaptı.

“Haydarpaşa Gardır, Gar Kalacak” sloganı ile yola çıkan Kadıköy Kent Dayanışması ve İstanbul Kent Savunması, Haydarpaşa Garı’nın merdivenlerinde yaptığı basın açıklamasını Tugay Kartal okudu.

Haydarpaşa demiryolu işlevi ile birlikte korunmalı

Açıklamada kültürel, tarihi, mimari, estetik değerlerin tümünü bünyesinde barındıran tüm Türkiye’nin ortak değerlerini temsil eden bir yapı olan Haydarpaşa’yı endüstriyel demiryolu işlevi ile birlikte korunması gerektiği vurgulandı. Haydarpaşa Garı ve çevresi için hazırlanan 1/5000 ölçekli sözde koruma amaçlı imar planı ile gar binasının orta katlarına konaklama fonksiyonu verilerek binanın otel olarak kullanılmasının yasal zemini yaratılıdığını, aynı plan ile Harem Otogarı’ndan Moda’ya kadar uzanan kıyı şeridi yer altı ve yerüstü ile birlikte sermayenin kullanımına sunulmak istendiğini belirten eylemciler Haydarpaşa çatısında çıkan yangının bu proje için gerekçe haline getirildiğini belirtti.

Çatımızın çökertilmesine izin vermeyeceğiz

2010 yılında bilinçsiz ve yetkisiz firmalara yaptırılan çatı onarımı esnasında çıkan yangın sonucu bina çatısı söndürme çalışmasında binanın kendisi de hasarlanmıştı. Yapılan eylemde Gar binasının 1999 depreminde uğramış olduğu hasar tam tespit edilmeden hazırlanan restorasyon projesi ile binanın korunması değil yapıya yeni fonksiyonlar verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Haydarpaşa gar restorasyon projesi ile Gar binasının çatı katındaki mekanlar müze, sergi alanı, kütüphane, toplantı ve konferans salonu gibi işlevlere ayrıldı. Ayrıca bu mekanlara hizmet vermek üzere çatı kulelerinde kafeteryalar tasarlandı. Bu mekanlara ulaşılması için şeffaf bir asansör çatıya iç avludan çıkışı sağlayacak şekilde planlandı. Ayrıca bina uzun kenarında çatıya çıkış için bir merdiven ve asansör de planda yer aldı. Eylemde Haydarpaşa gar binası çatı arasının hiçbir dönemde işlevlendirilmediği, çatı içine verilecek kamuya açık işlevler beraberinde çatıya ulaşım sorununu doğuracağı ve bu sorunu aşmak için geliştirilecek mimari çözümlerin tümü yapının özgün tasarımını zorlayacağı belirtildi.

Tren garı olarak korunsun

Eylemde yapının tren garı olarak işlevini sürdürmesinin, geçmişin verileri ile bağların korunması açısından önemli olduğu vurgulandı. Burada demiryolu ve endüstri mirası kapsamında değerlendirilebilecek çok sayıda yapı, araç/gereç ve belgenin yer aldığı belirtildi. Eylemde ‘Bu katmanlar topluma yansıtılırken, tarihi değerlere saygılı, bölgeyi kentin diğer merkezleriyle ilişkilendirecek, mevcut açık alanları koruyarak deniz ulaşımı ile demiryolu ulaşımı bağını sürdürecek yaklaşımlar benimsenmelidir. ‘ denildi. Haydarpaşa Garı’nı çatısını onarma bahanesiyle tren garı olmaktan çıkaran, rantın odağında bir proje ile değil bütüncül bir koruma yaklaşımı ile insanları buluşturan, kavuşturan bir proje ile tren garı olarak koruyan bir yaklaşım geliştirilmesi talep edildi.

x
Yorumlar