Veliler okuluma dokunma kordinasyonunu kurdu

İstanbul’da çeşitli bölgelerde okullarını gerici, piyasacı saldırılardan korumak için bilimsel, laik, parasız eğitim mücadelesini yükselten veliler, bugün (22 Ekim) İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu’nda biraraya gelerek Okuluma Dokunma Koordinasyonu’nu kurduklarını ilan etti.

Toplantıya yaklaşık 50 veli, öğretmen ve kitle örgütü temsilcileri katıldı. Toplantıda “Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar değil, kaybedecek çocukları ve geleceği olanlarız” diyen veliler, okulların halkın kamusal ortak varlıklar olduğunu ve kimsenin dokunmasına izin vermeyeceklerini ilan ettiler. Okuluma Dokunma Koordinasyonu sadece İstanbul içinde değil ülkenin dört bir yanında mücadele edenlerle iletişim kurmaya, ortak bir direnişi örmeye çalışacak.

Toplantıda tanıtımı yapılan www.okulumadokunma.net sitesi mücadelenin bilgisinin paylaşıldığı ve okulları için mücadele edenlerin iletişiminin sağlandığı bir platform olacak.

Okuluma Dokunma Koordinasyonu’nun basın toplantısında yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;

Bugün burada uzun zamandır mücadele eden çeşitli bölgelerden okulların velileri, öğretmenler, yurttaşlar olarak karşınızdayız. Sizlere eğitim hakları için, okulları için mücadele edenlerin yollarının kesiştiği ve mücadeleyi büyüten enerjinin nasıl oluştuğunu anlatacağız. Ve bugün burada sizlerle oluşturduğumuz mücadele ortaklığının yola devamı için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşacağız.

Eğitimin her alanına müdahale eden siyasi iktidarın programı bellidir. Okulları ve eğitimin her parçasını özelleştirerek sermaye için kar edebileceği alanlar haline getirmek ve eğitimle muhatap olan tüm kesimlerin -başta öğrenciler olmak üzere- dinci ve gerici müfredatlarla “biat”ı öğrenmiş kitleler olmasını sağlamak. Bu programın gereği olarak 4+4+4 eğitim sistemi yasalaştırılmış ve bu sisteme uygun biçimde okullarda dönüşüm başlatılmıştır. İmam Hatip liseleri ve ortaokullarının sayısı arttırılarak dinin öğretilmesine ve dinsel kuralların yerleştirilmesine dayanan sistem hızla yol almaktadır. Öte yandan akademik lise sayıları azaltılmış ve okul sistemi ağırlığı meslek lisesi olarak adlandırılan liselerin çoğaltılması hedefine odaklanmıştır. Bu sistemin en can alıcı yanlarından biri de özel okula giden öğrenciye teşvik sisteminin hayat buldurulmasıdır. Dershanelerin kapatılması ile birlikte okullar dershaneleştirilmeye başlanmış ve her yönden ağır saldırı veli-öğrenci-öğretmen unsurlarına yöneltilmiştir. Bu saldırı programlıdır. Bu saldırı gerici, ırkçı ve cinsiyetçi eğilimleri kışkırtan ve toplumsal yaşantıyı bu kurallara dayandırarak yeniden kuran bir programın saldırısıdır.

Bizler siyasi iktidarın 12 yıllık pratiğinin çocuklarımızın geleceğini karartacak şekilde derinleşerek büyük zararlar verdiğini, eğitim sistemindeki tüm değişikliklerin sermayeye ve gerici-ırkçı-cinsiyetçi otoriter bir iktidarın sürdürülmesine hizmet ettiğini, “dindar-kindar nesil yetiştireceğiz” sözünün ülkemizin ve halklarımızın geleceğini ipotek altına almak için kurgulanan karanlık bir senaryonun kod adı haline geldiğini biliyoruz.

Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar değil, kaybedecek çocukları ve geleceği olanlarız. Geleceğimizin korku dolu bir film senaryosu gibi kurgulandığı bu programa, bu programın yürütücülerine ve bu programı sessiz kalarak izleyen destekçilere sözümüz var.

Biz çocuklarımızın ve bizlerin hayatına müdahaleyi kabul etmeyeceğiz. Eğitimin dinselleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına bulunduğumuz her yerde itiraz ediyoruz. Yaşamsal bir hak olan eğitim hakkımızın savunmasını üstleniyor ve ileriye çıkıyoruz. Eğitim hakkımızı eşit, parasız, bilimsel ve laik bir eğitim olarak tanımlıyor, bu hakkın gereği olacak mücadelelere atılıyor, mücadeleyi yeniden kuruyor ve elimizde kalanları kararlılıkla savunuyoruz.

Okullarımıza dokundurtmuyoruz, çünkü okulların halkın kamusal ortak varlıkları olduğunu biliyoruz.

Okullarımız imam hatipleştirilerek, taşınarak, dönüştürülerek sermayenin ve gericiliğin “talan” siyasetinin ana unsurları haline getirilmesine direniyoruz.

Siyasi iktidarın eğitimi gericileştirmek için dersleri, müfredatı, öğretmen profilini ve ders mekânlarını bilimden uzaklaştırmaya, hurafelere ve dinin kurallarına dayalı davranış kazanmalarına yönelik ayrımcı uygulamalarını yaymaya ve bu yaptıklarını yasalarla güvence altına almaya çalışmasına direniyoruz.

Özel okulları teşvik eden, neredeyse her mahalle arasına bir özel okul açma, kamusal ortak varlıklarımız olan okulları sermayeye teşvik sistemiyle devretme, bütçe kaynaklarını karşılıksız biçimde özel okul sermayesine doğrudan transfer etme uygulamalarına direniyoruz.

Siyasi iktidarın, imam hatip okullarında bedava servis ve yemek hizmeti verilmesine önayak olarak sadaka kültürünü derinleştirmesine ve imam hatip öğrencileri ile diğer okullardaki öğrenciler arasında eşitsizlik yaratmasına direniyoruz.

Bizler “Okulumuza Dokunmayın!” diyerek yola çıkanlarız. Yeşilbahar’da imam hatip dönüşümüne, Acıbadem’de, Hasanpaşa’da okullarımızın kentsel rant için talan edilmesine ve dönüştürülmesine, Fatih’te kent merkezlerinde olması gereken engelli okulunun kent dışı sayılabilecek uzak bölgelere taşınmasına, Kartal’da, Beykoz’da, Şişli’de, Çekmeköy’de, Sancaktepe’de, Sultangazi’de, Maltepe’de, Çanakkale’de, Soma’da okul içine okul açarak sinsice yapılan imam hatipleştirmeye karşı mücadele ederken yolları kesişen, sözleri birleşen velileriz, öğretmenleriz, yurttaşlarız. Sözlerimizin ve eylemimizin güçlü sesini birleştirdik ve hep birlikte OKULUMA DOKUNMA Koordinasyonu’nu oluşturduk. Yola çıktık yürüyoruz. Büyüyerek, güçlenerek geleceğimizi teslim etmeyeceğimizi söylüyoruz. Dün birdik bugün daha çoğuz. Yarın daha da çoğalmak için sesimize, örgütlülüğümüze güç katacaklarla, Türkiye’nin dört bir yanında okullarına, çocuklarına dokundurtmayacaklarla, eğitim hakkına sahip çıkacaklarla buluşacağız.

Yakın zamanda etkin bir şekilde kullanıma açacağımız web sitemiz okulumadokunma.net mücadele edenlerin bilgilerinin biriktiği bir site olarak faaliyette olacak. Facebook ve twitter adresleriyle ülkenin dört bir yanındaki velilerle, öğretmenler ve yurttaşlarla tüm bilgimizi, gelişmeleri, deneyimleri paylaşacağız.

Sizlerden bir talebimiz var. Yola çıkarken yalnız olmadığımızı biliyorduk. Şimdi sizler aracılığıyla da velilere ulaşmak, onların da bu mücadeleye katılma cesaretini gösterebilmelerini sağlamak için onları bizden haberdar etmenizi istiyoruz.

Yarın “çok geç” demeyeceğiz. Bugün mücadele edeceğiz. Karanlığa geçit vermemek için, çocuklarımız ve geleceğimiz için.

Saygılarımızla,

OKULUMA DOKUNMA KOORDİNASYONU