Türk Kütüphaneciler Derneği’nden sansürlere karşı basın açıklaması

- Yorumlar

MEB tarafından kitaplar üzerinde uygulanan baskı ve sansür uygulamalarını protesto etmek amacı ile Türk Kütüphaneciler Derneği bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada belirtilen konulardan biri de MEB tarafından geçmişte basılan ve dağıtılan bir kitabın bugün yasaklanması.

Basın açıklamasının tamamını

Milli Eğitim Bakanlığındaki son dönemlerde yaşanan sansür, kitaplara yönelik soruşturma ve yasaklama girişimlerine karşı,
Türk Kütüphaneciler Derneği olarak yayınladığımız basın açıklamasını siz değerli kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı bir zamanlar kendi yayınladığı kitapları sansürledi.

Önce, okul kitaplarında Halk Ozanı Yunus Emre’nin yüzlerce yıllık şiiri Talim Terbiye engeline takıldı. 10. Sınıf edebiyat kitabında yer alan “Cennet cennet dedikleri” şiirindeki iki satır yayınevi tarafından sansürlendi. Daha da acı olanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu da “Şiirden beklenen kazanımlar sağlanmıştır” açıklaması yaparak sansürü olumlu buldu.

Yunus Emre’ye sansür tartışmaları henüz soğumamışken 10. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabında, Kaygusuz Abdal’ın “Nefes” şiirindeki Alevilik kültürüne ait kavramların yer aldığı dizelerin de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yazarlar komisyonu tarafından sansürlendiği ortaya çıktı.

Ardından İçişleri Bakanı’ndan müjde geldi; 1952’den bugüne süren kitaplar hakkındaki toplatma ve yasaklama kararları 3 Ocak’ta kalkacak dedi. Şimdi de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, “ahlaki olmayan bölümler içerdiği” gerekçesiyle John Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” adlı kitabının bazı bölümlerini sakıncalı buldu.

Oysa Sakıncalı bulduğu kitap, 1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üçüncü defa 20 bin adet basılmıştı. Yine aynı kitap 1945 yılında yine aynı Bakanlık tarafından basılarak okullara dağıtılmıştı. Acaba geçen zaman içerisinde MEB, söz konusu kitapları okuyan öğrenciler üzerinde ne gibi travma ve davranış bozuklukları gözlemledi ki 2013 yılında böyle bir tutum/yaklaşım değişikliğine gitti?

21. yüzyılda geldiğimiz nokta şahane. Şimdi sayın bakanlara soruyorum;

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in İllerin “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’na” açıklık getirmesi gerekiyor. Her il kendine göre kitapları sansürleyecek mi? İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin; Gerçekten bugün itibari ile 22 bin kitap üzerindeki yasak kalktı mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay; Halk Kütüphanelerinde de yasak yayın uygulamasına geçecek misiniz?

Ali Fuat Kartal
Türk Kütüphaneciler Derneği
Genel Başkanı

x