Belediye Çalışanlarına “ Etik Davranış İlkeleri ” eğitimi

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, belediye çalışanlarına yönelik “ etik davranış ilkeleri ” konulu bir eğitim düzenledi. Hizmet verimliliğini arttırmak, vatandaş ve kurum ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitime; Kartal Belediyesi müdürlüklerinde görev yapmakta olan personel katıldı.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimi, Başbakanlık Etik Kurulu Eğitmeni Belkıs Daştan verdi. Seminerde “Etkili İletişimde Etik Kavramı ve Güncel Uygulamaları” başlığı altında etiğin anlamı, gelişimi, etik standartları geliştirmek için yaklaşımlar, etik ile ahlâk arasındaki fark, görevin ahlaki olarak yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket, saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçekdışı beyan, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri personele anlatıldı.

Eğitimin sonunda eğitmen Belkıs Daştan, belediye personeline etik davranışlar hakkında eğitim verme imkânı sağladığı için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti.