Kartal Belediyesi sağlık çalışanlarına “Palyatif bakım hemşireliği” eğitimi

- Yorumlar

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (SANERC) ‘Palyatif Bakım Hemşireliği Eğitimi’ verildi.

Palyatif Bakım Hemşireliği eğitiminin amacı; hemşirelerin palyatif bakım konusundaki farkındalığını, bilgi ve becerilerini arttırmak, palyatif bakım gereksinimi olan hastaların yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak. Konunun önemi nedeniyle her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü “Dünya Palyatif Bakım Günü” kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim kapsamında; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, hastanın ve ailesinin palyatif bakım gereksinimlerinin saptanabilmesi, hastada ağrı ve diğer semptomlara yönelik hemşirelik girişimlerinin planlanması, hasta ve ailesi ile iletişim kurulması, hasta ve ailesinin bakımının planlanması, diğer psiko sosyal ve manevi problemlerin erken dönemde belirlenmesi, dikkatlice değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi; hastanın acı çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin geliştirilmesinde, etik ve yasal yükümlükleri de bilerek etkin rol alınması konusunda bilgilendirildi.

3 gün süren eğitimin sonunda Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, 3 yıl geçerliliği olan ”Başarı Belgesi” verildi. Ayrıca ABD’de en tanınmış ve en büyük Hemşirelik Akreditasyon örgütü olan ANCC tarafından akredite edilen 16 ANCC kredisi alındı.

Palyatif Bakım nedir?

Palyatif sözcüğü Latincede örtü ya da perde anlamına gelen “pallium”dan türetilmiştir. Palyatif bakım ise:

  • Kesin tedavi ya da uzun süreli kontrolün imkansızlığını kabul eden;
  • Yaşamın süresinden çok niteliğiyle ilgilenen;
  • Hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına odaklı bir bakım şeklidir. Bu bakım, genelde kanser hastalığının ve tedavisinin ortaya çıkardığı semptomları azaltmak ve ortadan kaldırmak için sunulan bir hizmettir

x