Mustafa Necati 5 Ocak’ta Kartal’da Anılıyor

- Yorumlar

Atatürk’ün yakın düşünce ve mesai arkadaşlarından Mustafa Necati, Kartal’da düzenlenen panelle anılacak. “Eğitim Işığı Mustafa Necati, Eğitimimizin Dünü, Bugünü” başlıklı panel, 5 Ocak Salı günü saat 15.00’te Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak katılacak Eğitimci-Yazar İ. Gürşen Kafkas, Eğitimci Yazar Osman Ünal’ın moderatörlüğünde; Kuva-yi Milliye hareketinde yer almış, TBMM’nin ilk üç döneminde milletvekilliği, Mübadele sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1924 Anayasası’nın yürürlüğe konulduğu sırada Adalet Bakanlığı, Tevhidi Tedrisat sürecinde ve Harf Devrimi esnasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Mustafa Necati’nin büyük hizmetlerini Kartallılara anlatacaklar.

Mustafa Necati Kimdir?

20 Aralık 1925 – 1 Ocak 1929 tarihleri arasında görev aldığı Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yaptığı hizmetler ve getirdiği devrim niteliğindeki yeniliklerle hatırlanan Mustafa Necati, 6 Mart 1924’te kurulan 2. Hükümet’te Adliye Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Şer’i mahkemeleri kaldırdı. 24 Ağustos 1924 tarihinde “Türk Muallimler Birliği” (Türk Öğretmenler Örgütü) Genel Başkanı seçildi.
Mustafa Necati, 4. ve 5. Hükümet’te Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.

Bakanlığı sırasında; Maarif Teşkilatı’na dair kanunu çıkardı, eğitim işlerini valilerin kontrolünden çıkararak bakanlığın kontrolüne aldı. Kanunda yer alan “Maarif hizmetinde asıl olan öğretmenliktir” hükmü ile öğretmenlik mesleğini itibarlı hale getirdi ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yaptı.
10 bölge merkezinde birer öğretmen okulu inşaatı başlattı. Bunlardan ilki, bugünkü Gazi Eğitim Fakültesi Binası’nda hizmete giren Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, ikincisi İzmir Erkek Öğretmen Okulu, üçüncüsü bugün Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi olarak binasında hizmet veren Balıkesir Necatibey Muallim Mektebi’dir. Uzman öğretmen yetiştirmek üzere Avrupa’ya öğrenci gönderilmesini sağladı. Yeni bir ilkokul programı hazırlandı ve “toplu öğretim”, Avrupa ile aynı anda Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Ortaöğretim parasızlaştırıldı; okul kitapları bakanlıkça bastırıldı. Yabancı okullar denetim altına alındı. Köylere öğretmen yetiştirmek için ‘Köy Öğretmen Okulları’ modeli planlandı. Denizli ve Kayseri’de köy muallim mektebi açıldı. Harf İnkılabı gerçekleştirildi. Yeni harfleri öğretmek için millet mektepleri kuruldu, okuma-yazma seferberliği başlatıldı.

x