Kartalspor Kulübü Derneği olağan genel kurul ilanı

- Yorumlar

KARTALSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’mizin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 1 Mart 2016 Salı günü saat 13:30 ‘da Spor Caddesi No:13 Kartal-İST adresindeki kulüp binamızda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır, Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı aynı adres ve aynı saatte 8 Mart 2016 Salı günü çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır,

Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

•Toplantının Açılışı ve Yoklama,
• Sunuş Konuşması,
• Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu,
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
• Genel Kurul Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarına İmza Yetkisi Verilmesi,
• Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun Okunması,
• Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması,
• Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
• Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporlarının Müzakere Edilerek Ayrı, Ayrı İbraya Sunulması,
• Yeni Dönem Bütçenin Okunması ve Görüşülmesi,
• Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi,
• Dilek ve Temenniler,
• Kapanış

x