Çankaya İlçe Seçim Kurulu: 10 Temmuz’da MHP seçimli kurultayı yapılamaz

- Yorumlar

Ankara 3’üncü Asliye Mahkemesi, MHP’li muhaliflerin olağanüstü kurultayda aldığı kararları durdurmuştu

Ankara 3’üncü Asliye Mahkemesi’nin, 19 Haziran’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliklerini “ihtiyati tedbir yoluyla” durdurduğunu açıklamasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği 10 Temmuz’da seçimli kurultayın yapılamayacağını duyurdu. MHP’li muhaliflerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunması bekleniyor.

Olağanüstü kurultayda seçim yapılması için 19 Haziran’da yapılan tüzük değişiklikleri üzerindeki tedbirin kaldırılması ya da yeniden tüzük değişikliği yapılması gerekiyordu. MHP Tüzüğü, “olağanüstü kurultaylarda seçim yapılamayacağını” öngördüğü için, 19 Haziran’da bu hüküm değiştirilmişti. Tedbir kararıyla durdurulan MHP Tüzüğü değişiklikleri kapsamında “olağanüstü toplanan kongrelerde seçim yasağı”nın yanı sıra genel merkez yönetiminin kurultay sürecinde disipline sevk yetkisi de kaldırılmıştı.

MHP Tüzüğü’nün 63’üncü maddesi
olağanüstü kurultayda değiştirilmişti

Olağanüstü kurultaylarda seçim yapılamayacağına ilişkin tüzüğün en tartışmalı maddesi olan 63. maddenin 3. fıkrasındaki “Olağanüstü büyük kongre toplantılarına ise Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulunca gerek görülen hallerde veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin imzaları ile birlikte noterce onaylı yazılı talebi üzerine çağrılabilir” ifadesi “çağrılır” olarak değiştirildi. Bu fıkraya, “Ayrıca büyük kongrelerde alınacak kararlarla kongrenin belirleyeceği gündemle olağanüstü toplantı yapılmasına karar verilebilir” ifadesi eklendi.

Ayrıca tüzüğün 63 ve 64. maddeleri arasına “63. a maddesi” olarak eklenmek üzere “Olağanüstü büyük kongre toplantılarında parti merkez teşkilatı organlarının seçimini teminen olağanüstü kongre kararı alınabilir” hükmü getirilmişti. Maddede şu ifadeler yer aldı:

“Böyle bir karar alınması halinde kongrenin yapılması için gerekli tüm hazırlıkları ikmal etmek, iş ve işlemleri takip etmek, idari hukuki müracaatları yapmak üzere parti üyesi üç asıl, üç yedek olmak üzere altı kişi ‘Kongre Heyeti’ olarak yetkilendirilebilir. Kongre Heyeti, Parti Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminin yapılacağı olağanüstü büyük kongreye ilişkin, Genel Başkan veMYK’ya ait olan her türlü iş, işlemi tesise, yazışmayı yapmaya görevli ve yetkilidir.

Büyük kongrenin toplanacağı gün, yer, saat ve gündemi ile çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, Kongre Heyeti tarafından toplantı tarihinden 15 gün önce il başkanlıkları ve seçim kuruluna bildirilir ve ilan edilir. İlan edilen gün ve saatte büyük kongre toplanır. Kongre Heyetinin kendi içerisinden seçeceği bir üye tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapılır ve gerekli çoğunluk sağlanmış ise kongre açılır. Kongre Divanının seçimini müteakip aynı üye tarafından açılış konuşması yapılır.

Büyük kongre tarafından alınmış bir olağanüstü kongre kararı bulunması halinde, başka bir parti organı tarafından aynı ya da benzer gündemle yapılacak işler için olağanüstü kongre kararı alınamaz, büyük kongre ile başka bir parti organı kararları arasında uyuşmazlık çıkamaz, başka bir organ tarafından alınmış bu yönde bir karar bulunması halinde karar alındığı gün itibariyle kaldırılmış sayılarak yok hükmünde olur. Kongre heyeti kongre sonunda alınan kararları ve tüzük değişikliklerini ilgili yargısal ve tüm resmi merciler nezdinde parti tüzel kişiliği adına tatbik ve infaz eder.”

Tüzüğün bu maddesinin 6. fıkrasına ilave cümle olarak “İlan edilen olağanüstü büyük kongre toplantılarında, ilk toplantının hangi sebeple olursa olsun yapılamamış olması halinde, ilan edilen zaman, yer ve şekilde ikinci toplantı yapılır. İlk toplantının yapılamamış olması ikinci toplantının geri bırakılmasına sebep olmaz” ifadesi de eklendi.

Ayrıntılar geliyor…

x