Hemen arkası benzin istasyonu. Allah’a şükür ilerlemedi.