İoanna Kuçuradi ile Bilgi ve Çeşitleri Semineri

- Yorumlar

14 Ekim 2017 saat 10:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ücretsiz seminerde konuşmacı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi bir önermeyi bilgi yapan ve bilgi olmayan önermelerden ayıran ana özellik üzerinde durarak ve bu bilgi kavramıyla iş görmenin yarattığı teorik ve pratik sonuçlardan bir- ikisine işaret edecektir.
Bilgiler ise, hakkında oldukları şeyin
-nesnesinin, bilme konusu yapılanın- varlıksal özellikleri bakımından türlere ayrılacak ve bilgileri bu şekilde türlere ayırmanın yarattığı bazı teorik ve pratik sonuçlara dikkat çekilecektir.

x