Sancaktepe Belediyesi Yeşil Bina Sertifikası Aldı

- Yorumla

Gelecek nesillere yaşanabilir, nefes alınabilir mekânlar ve alanlar bırakabilmek amacıyla çevre çalışmalarına son hızla devam eden Sancaktepe Belediyesi Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk belediye oldu…

Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı ve su tüketiminin ise yüzde 30’u binalardan kaynaklanıyor. Yeşil binaların çevre dostu ve sürdürülebilir konsepti bu verilere dayanarak ortaya çıkıyor ve diğer binalardan farklılaşıyor. Çevreci belediye anlayışıyla enerjinin bilinçli tüketilmesi konusunda halkı bilgilendirmek, enerji kaynaklarının tükenebilirliğini anlatmak ve enerji tüketiminde tasarruf olgusunu vurgulamak amacıyla “Mobil Enerji Tırı” projesini de hayata geçiren Sancaktepe Belediyesi, 7 Mart Perşembe günü yeşil bina sertifikasını Türkiye’de almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Bu belgeyi vermeye yetkili olan TUV-HESSEN, ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Genel Müdürü Patrick Dougherty’in bizzat Türkiye’ye gelerek Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’e “Mobil Enerji Tırı” nda sertifikayı teslim etti. Sertifika teslimi öncesi bir konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem, “Türkiye’de Yeşil Bina Sertifikası alan ilk ve tek belediye olmamız da bu konudaki duyarlılığımızın en güzel tescilidir. Bu bakımdan bu belgeyi çok anlamlı buluyorum. Yeşil Binalar; çevre dostu, sürdürülebilir, ekolojik vb. pek çok isim adı altında ifade edilen, tabiatla uyumlu yapılardır ve bu yapılar; arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, katılımı teşvik eden eko sisteme duyarlı yapılar olarak tarif edilir. Bu sayede enerji tüketiminde %24-50, karbondioksit salınımında %33-39, su tüketiminde %40 ve atıklarda %70’e varan bir düşüş sağlanır.İnşaatına yaptığımız tüm kamu binalarımızı “Yeşil Bina Sertifikası”nı alacak kriterlere haiz şekilde projelendiriyoruz” şeklinde konuştu. Sancaktepe Belediyesi “Enerji Tırı” projesini hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyor. Mobil tır içerisinde dizayn edilen alan, bir nevi mini çevre müzesi…

TUV-HESSEN, ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Genel Müdürü Patrick Dougherty ise Çevre bilincini geliştirebilmek, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla uluslararası çalışmalar yürüttüklerini belirterek halka örnek olma bakımında bir devlet kurumunun Yeşil bina sertifikası almasının çok önemli olduğunu belirtti. Dougherty, “Günümüzde her alanda olduğu gibi konut sektöründe de çevrecilik fikri önemsenmeye başlanmıştır. Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak tabir edilen çevreci binalar ortaya çıkmıştır. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil binalar veya çevreci binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıştır” dedi.

Yeşil bina nedir?

Yeşil bina, özetle çevreye kötü etkisi en aza indirgenmiş, binada ekolojik mimari yaklaşım, enerji verimliliği, bina kullanıcıların yaşam konforu gibi konularda çözümler ortaya konmuş ve optimum bir yaklaşım sergilenmiş binadır. Yeşil bina uygulamaları ortaya çıkması ile binalar arasında ekoloji, enerji ve çevre ile ilgili uygulamalar kıyaslanmaktadır.

Bu tür yapılara “yeşil bina”, “çevreci bina” ünvanını veya özelliğini; yer seçimi, tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen çevresel etkinlikler, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir. Yeşil binalar aynı zamanda Çevreci Akıllı Evler olarak da adlandırılmaktadır.

Dünyada yeşil binaları belli standartlar getirerek performanslarını ölçerek sertifikalandıran bazı sertifika kurumları vardır.

sertifika4

sertifika2

x
Yorumlar