Maltepe’deki 4.500 metrekarelik orman KHK ile Emniyet’e teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, “Devletin güvenlik ve emniyetiyle ilgili olması, kamu menfaati ve yararı içermesi” maddesini kullanarak, Maltepe’deki 4 bin 500 metrekarelik ormanlık alanı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etti.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan 4 bin 500 metrekarelik ormanlık alan olup, ‘Saha Tesellüm Tutanağı” ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

[map]40.943142, 29.166143[/map]

RESMİ KURUM ALANI OLDU

Raporda, söz konusu plan değişikliğinin temel gerekçesi olarak, “İstanbul ilinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacı” gösterildi. Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanlarda plan değişikliği önerilip, bu alanların “Emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla”, “Resmi Kurum Alanı” ilan edildi.

Söz konusu alanla ilgili plan değişiklikleri, 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı. Plana itiraz etmek isteyenlerin 1 ay süresi olacak.

Askı tutanağında şu ifadeler yer aldı:

Bakanlığımızın 28.12.2017 tarihli ve 22847 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 1691 Ada, 2 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında devletin güvenlik ve emniyeti ile ilgili olması, kamu menfaati ve yararı içermesi nedeniyle, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca NİP-30347 ve UİP-30348 plan işlem numaraları ile 28.12.2017 tarihinde tadilen re’sen onaylandığı bildirilmektedir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09.01.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.