Kendini mutlu olarak görenlerin oranı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılına ilişkin ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, 2016 yılında yüzde 61.3 olarak kayıtlara geçen mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 10.4’ten yüzde 11.1’e yükseldi. Türkiye’de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 58 olarak belirlendi. TÜİK araştırmasına göre, yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65.1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017’de bu oranın yüzde 66.1 ile 65 ve üzeri yaş gurubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise yüzde 53.1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 60.6’sı mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 52.4 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında ise evli kadınların yüzde 65.2’sinin erkeklerin ise yüzde 55.7’sinin mutlu olduğu gözlendi. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70.6 olurken bunu sırasıyla yüzde 14.3 ile çocuklar, yüzde 5.4 ile eş, yüzde 3.4 ile kendisi, yüzde 3.2 ile anne/baba ve yüzde 1.9 ile torunlar takip etti. En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 68 olarak belirlendi. Bunu yüzde 16.6 ile sevgi, yüzde 9 ile başarı, yüzde 3.9 ile para ve yüzde 1.9 ile iş izledi. Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62,5 iken bunu sırasıyla yüzde 57,7 ile ilkokul, yüzde 57,4 ile lise ve dengi okul, yüzde 56,9 ile yükseköğretim, yüzde 56,1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunları takip etti. Geçen yıl en yüksek memnuniyet oranı yüzde 74.4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla yüzde 72.3 ulaştırma, yüzde 71.7 ile sağlık, yüzde 62.5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54.6 ile eğitim ve 54.1 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2017’de yüzde 73.4 oldu. Kadınlarda bu oran yüzde 74.7 iken erkeklerde yüzde 72.2 oldu.