Sağlığın AKP iktidarı ile ticarileştirilmesinin neticeleri…