İç hatları kapatan İDO A. Ş. Türkiye’yi dava edecek

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) iç hat seferlerini 1 Aralık 2018 itibariyle durdurma kararını almasının ardından sessizliğini bozdu. İDO A.Ş’den yapılan açıklamada Türkiye suçlandı ve dava edileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yan kuruluşu olan ve 2011’de özelleştirilen İDO A.Ş Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından satın alınmıştı. Şirket gelir elde etmediğini düşündüğü iç hatları 1 Aralık 2018 itibariyle kapama kararı aldı.

İDO yetkililerinden yapılan açıklamada seferleri durdurma nedeni olarak yedi madde sıralandı; Kabataş iskelesinin Martı Projesi nedeniyle kapatılması sonucu yolcu sayılarının yüzde 80 azaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Alınan kararlar Karayolları’nın yani devletin İDO ile rekabeti anlamına gelir ki bu kesinlikle ‘Adil’ değildir” ifadesi yer aldı.

İDO’nun iç hat seferlerini durdurma kararına neden olan 7 olay

1. Bursa seferlerinde haksız rekabet: İBB sözleşmeye aykırı olarak Bursa Belediyesi’ne “Bedelsiz” iskele tahsis ederek, BUDO’nun İstanbul/Bursa arasında seferleriyle haksız rekabete sebep olmuştur.

2. Ambarlı Limanı projesi: Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Ambarlı Liman arsasının bugüne kadar İDO’ya teslimi yapılmayarak, İDO’nun Ambarlı’dan / Yalova / Mudanya / Bandırma Ro-Ro Projesini hayata geçirilmesi engellenmiştir.

3. Negmar haksız rekabeti: Eskihisar / Topçular arasında hiçbir bedel alınmadan NEGMAR isimli şirketin yan kuruluşlarına İzmit Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile, iskele tahsis ederek çok büyük bir gelir kaybına uğratmıştır.

4. Sirkeci-Harem hattı kısıtlamaları: Sirkeci Harem hattı İDO’nun en kârlı hatlarından biri olmasına karşılık, UKOME kararı ile 3,5 ton üzeri araçların geçişi engellenmiş, söz konusu araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yönlendirilerek çok önemli bir gelir kaybına sebebiyet verilmiştir.

5. Kabataş Martı Projesi etkisi: İDO’nun en önemli iskelesi olan Kabataş iskelesi Martı Projesi nedeni ile kapatılınca yolcu sayımızda %80’e yakın düşüş ortaya çıkmış ve bu zarar telafi edilememektedir.

6. UKOME’den istenen zam talepleri: Çok ciddi kur ve maliyet artışları karşılığında son üç yılda %85 artışa rağmen UKOME kararları ile ancak %22 zam alınabilmiştir. Bu durum iç hatlar seferlerimizi sürdürülemez bir noktaya taşımıştır.

7. Osmangazi Köprüsü etkisi

– İDO’nun zor duruma düşmesinin en büyük nedeni burada alınan kararlardır.

– Osmangazi Köprüsü ihalesi İDO ihalesinden önce yapılmıştır.

– TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA 2011 yılında İDO ihalesine girmeden evvel Osmangazi Köprüsü’nün 2016 yılında açılacağını, geçiş fiyatının ise 2016 için 41 USD + %18 KDV olduğunu, bu fiyatın Karayolları tarafından Osmangazi Köprüsü’nün yapımcı firmalarına garanti edildiğini Karayolları ve OTOYOL A.Ş. tarafından akdedilen sözleşmeyi okuyarak bilgi sahibi olmuştur. Bu fiyatlara göre tüm araçların Osmangazi Köprüsü’nden geçmeyeceği tarafımızdan öngörülerek, bu hattımızda 2016’dan itibaren önemli bir gelir kalemini fizibilitelerimize koyarak teklifimizi vermiştik. Ancak, köprünün açılması ile birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımcı firma OTOYOL A.Ş.’ye 2017 için 41 USD + %8 KDV x 40.000 araç parası ödenirken, araç geçiş ücretleri 70.75 TL + %8 KDV’ye düşürülmüştür. Bu kararlar Karayolları’nın yani devletin İDO ile rekabeti anlamına gelir ki bu kesinlikle “Adil” değildir. Haksız rekabete girmektedir.

Uluslararası Hukuk Platformuna başvurulacak

Şirket Uluslararası Hukuk Platformuna başvurarak Türkiye’yi dava edeceğini şöyle açıkladı:

“Tüm bu nedenlerden dolayı, İDO Yönetim Kurulu, 07/11/2018 tarihli toplantısında, kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların da tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, yabancı stratejik ortağı SOUTER Inv’ın da talebi ile Uluslararası Hukuk Platformu’na başvurmadan önce tüm zarar eden hatlarını kapatarak, bir parça olsun kanamayı durdurmayı hedeflemiştir. Bu şartlar dahilinde 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci – Harem hattı hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduğumuzu anlayışınıza sığınarak bildirmek isteriz. Bu kapsamda 01 Aralık 2018 tarihinde Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız geçici olarak durdurulacak olup Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskelelerimiz şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir.”