Adalar Demokrasi Meclisi tekrar toplanıyor

Adalar Demokrasi Meclisi, “Yerel Yönetim Buluşmaları” forumunu ikinci kez 9 Aralık’ta Büyükada’daki Adalar Belediye Salonu’nda gerçekleştirilecek. Adalar Demokrasi Meclisi belelediyenin tekrar öncülük rolüne sahip olabilmesi için benimsenmesi gereken yaklaşımların ve uygulanması gereken politikaları belirliyor.

Adalar Demokrasi Meclisi kendi oluşturduğu “Adalar Çağdaş Bir Yerel Yönetim Modeli Arıyor” başlıklı metin perspektifiyle 31 Mart yerel seçimleri sürecinde yerel katılım politikaları belirlenmesinde dayanak oluşturma maksadıyla aktif bir şekilde metin, program oluşturma, forum, kampanya düzenleme çalışmaları yürütüyor.

“Yerel Yönetimlerde Katılım Mekanizmaları” başlıklı forumun katılımcıları Marmara Belediyeler Birliği Eski Genel Sekreteri Fikret Toksöz ve Kadıköy Kent Konseyi Sekreteri İkbal Polat olarak açıklandı.

Meclis’in çağrı metninde şu ifadeler yer alıyor:

Bugün beldelerin, merkezi siyasetin temsilcileri olarak atanıp seçilenler tarafından yönetilmeleri, oralarda yaşayan bizlerin toplumsal gelişim ve refah ihtiyaçlarımızı karşılamakta, doğa ve kültür mirasımızın geliştirilerek korunmasını sağlamakta yetersiz kalıyor. Bir kere seçildikten sonra, her şeye bir kişi ve siyasi parti ortaklarının karar verdiği modelde sivil girişimler ve bireyler ancak olan olduktan, gelişmeler tamamlandıktan sonra, sadece seçimden seçime kullandıkları oyla siyasal sürece katılabilmiş sayılıyorlar. Bu katılım modeli sivil toplumun, ya yalnızca itiraz eden ya da sessiz kalan pasif, olanak ve yeteneklerini kullanamayan bir topluluk haline gelmesine yol açıyor.

Beldelerimizin zaten kırılgan olan demokratik karakterini hızla kaybettiğini yaşayarak görüyoruz. Rant odaklı gelişme, yurttaşları, kendi çıkarına odaklanmış içe kapanık tüketiciler haline dönüştürüyor. İnsanların ortak sorunlarını kendi durumları ya da çıkarları ötesine geçerek düşünebilme kapasitesi zayıflıyor. Rantı yükselmiş bölgelerde kültür ve sanata, bilgi ve eğitime erişim imkanları sağlayan mekanlar ve mecralar ayakta kalamıyor, metrekaresi tüketim nesnesi haline çevrilen kentin sakin sessiz mekanları, buluşma, dolaşma alanları, doğal hayatı, canlıları, topoğrafyası, coğrafyası, havası, atmosferi, hepsi yavaş yavaş çekilip tanınmaz hale geliyor.