Kartal’ın sokaklarını onlar tasarlıyor

Tasarım, Araştırma, Katılım (TAK) Kartal isimli çalışma grubu, Kıyı Köşe Programı kapsamında Kartal’da kullanılmayan alanları projelendirerek çözümler üretiyor.

Kordonboyu Mahallesi’nde bulunan Hamam Sokak’ta “Mekanlaşan Alanları Yeniden Tasarlıyor ve Yeniliyoruz” projesini başlatan ekip, proje kapsamında farklı tasarımcılar, Kartallılar, öğrenci ve gönüllüler bir araya gelerek Hamam Sokak’ın sorunlarını, eksiklerini yerinde tasarlayarak çözümler üretti. Mekanlaşan alanlar kapsamında son olarak Hamam Sokak analiz edilip, sokağın kullanılabilirliğinin artması için tasarım önerileri geliştirildi. Çalışmalar süresince kullanıcılar ile tasarımcılar bir araya gelerek sokağın daha iyi hale gelmesi için işbirliği yaptı.

Tasarımcılar, seçilen kıyı köşelerin bugünkü kullanım amaçları ve mahalleli için önemini anlamak için yakın çevresinde yaşayanlardan ve esnaftan bilgi alıyor, böylece tasarımların mahalleli tarafından benimsenerek kullanılması amaçlanıyor. Beklenti; kıyı köşelerin belirlenmesi ve tasarım ilkelerinin oluşturulmasında katılımcı yöntemlerden yararlanılması, mimarlık, ürün tasarımı, peyzaj, grafik, plastik sanatlar ve güzel sanatlar ile uygulanabilir, düşük maliyetli, kalıcı veya geçici yaratıcı projelerin tasarlanıp uygulanmasıdır. Mekansal müdahalenin yarattığı sosyal etkilerin, minimuma indirilmesi için insan odaklı ve katılımcı tasarım süreçleri yani ‘Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım’ yöntemi geliştiriliyor.

KARTAL’IN SOKAKLARI YENİDEN TASARLANIYOR (3)

Mahallelilerin bugünkü yaşam dinamikleri ve geleceğe ilişkin beklentilerini anlayarak, tasarım ilkeleri, stratejiler ve yeni araçlar geliştiriliyor. Mahalleliyle yürütülen sosyal etkiye duyarlı tasarım süreci dört aşamada kurgulanıyor. Bunlar; Mahalle ve mahalleliyi anlama, yaşam dinamiklerini algılayarak tasarım ilkelerini geliştirme, mahalleli ile tasarımcı arasında em-pati kurarak tasarım alternatiflerini oluşturma ve tasarım alternatiflerinin mahalleli ile paylaşımı ve geri dönüşleri değerlendirme.