İstanbul’da yok olan 12 cami yeniden yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çoğu yeşil alan ve park olarak kurulan arsalarda geçmiş yüz yıllarda yer alan Beyoğlu’nda Hatuniye Külliyesi, Fatih’te Ebe Kadın Cami, Haydarpaşa Cami, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Cami, Defterdar İbrahim Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Cami, Deniz Abdal Cami, Voynuk Şucaattin Cami ve Katip Muslihittin mescitleri ile Üsküdar’da Fıstıklı Mescidi’nin ihya edilmesine karar verdi.

İBB Meclisi’ne gelen teklifte, herhangi bir nedenle yok olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli cami, mescit, türbe gibi kültürel mirasın yaşatılabilmesi için Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar’da bulunan fakat günümüze kadar ulaşamayan tescilli yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kararlarının planlara işlenmesi ve fonksiyon değişikliği yapılması istendi. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara tepki gösteren CHP’li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, binlerce yıllık geçmişe sahip İstanbul’da eski eserlerin ihya edilmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek “Fakat ihya karaları sadece camiler için veriliyor. Oysa bu konuya bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. İstanbul’da var olan eski eserler ya restore edilmiyor ya da çok kötü restore ediliyor. Şimdi alınan karar ile olmayan camileri ihya edeceğiz. Üstelik bu camilerin yerinde bugün park ya da yeşil alan bulunuyor” dedi. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı, “Sivil toplum örgütleri araştırıp bize getirip teklifte bulunuyor. Diğer sivil toplum örgütleri de diğer eski eserleri bulup getirsinler” yorumunda bulundu.