Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sandık başkanları açıklaması

- Yorumlar

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda yer alan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerel seçimlerde çalışan sandık başkanlarına yönelik başlatılan soruşturmaya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2 Mayıs 2019 tarihinde muhtelif basın/yayın organlarında “İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri
kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatılıp çok sayıda kişinin
ifadeye çağrıldığı” şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberler esas alınarak çeşitli yorumlar
dile getirildiği görülmüş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde
açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur:

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı,
tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler
olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi
parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara
konu belgeler temin edilmiş ve bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere
davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır.

Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü
olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce
kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her
zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında
gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup,
medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi
aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır.

x