Adalar’da akülü araç ve bisiklet kullanımı

Adalar ilçesinde akülü araç kullanımı yasaktır. Son olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, UKOME kararıyla girilmesi yasak olan yerlerde akülü araçların ve bisikletlerin kullanımına kesinlikle izin vermeyeceğini açıkladı.

25.08.2017/322 Karar Tarihi ve No : 25.08.2017/4776 numaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar ile İstanbul İli, Adalar Ilçesinde, sağlık sebebiyle aciliyet arz eden durumlarda tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescili gerektirmeyen akülü-elektrik şarjlı araçların Kaymakamlık makamının oluru ve belediyenin izni ile kullanabileceğine karar verilmişti.

Kemal Kil Hukuk Bürosu sahibi Av. Kemal Kil‘in 25/08/2017 tarih ve 4776 sayılı karara karşı yaptığı itirazı nedeniyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 15/12/2017 tarihli dosyanın incelenmesi sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Karar No. ve Tarihi 880 24/01/2018 sayılı kararına göre; İstanbul ili, Adalar ilçesinde motorlu taşıtların kullanımına ilişkin olarak alınan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/08/2017 tarih ve 4776 sayılı kararına karşı yapılan itirazın konunun yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden kabulüne, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/08/2017 tarih ve 4776 sayılı kararının iptaline karar verildi.

Bu karara göre Adalar Belediyesi akülü araç ve bisiklet ruhsatı veremeyecek. Adalar ilçesinde akülü araçlar yasaklanırken, girilmesi yasak alanlara bisikletlerin girmesine izin verilmeyecek. Aksi durumlara polisin müdahale edeceği belirtildi.