Maltepe Belediyesi’nden eylem yapan işçilerle ilgili açıklama

Maltepe Belediyesi, belediyeye bağlı iştiraklerde görev yapan işçilerin haklarıyla ilgili gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili işçilerin bugün yaptıkları eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kurumumuzu haksızca hedef alan grupları kamu vicdanı, kamu yararı ve kanunların esaslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz” iddia edildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kurumumuzun iştirakleri MATAŞ A.Ş ve MATEĞ A.Ş.’ye bağlı görev alan emekçilerimizin haklarıyla ilgili gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hakkında gerçeğe dayanmayan iddia ve ithamlarla, kurumumuz haksızca hedef alınmakta ve kamuoyu meşgul edilmektedir. Bilindiği üzere Belediyelerde, 24 Aralık 2017 tarihine dek ihale usulüyle taşeron çalışan emekçiler; bu tarihte yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. Maddesi gereğince şirket işçisi unvanını aldı. Geçişi yapılan emekçilerin mali ve sosyal haklarına yönelik uygulanacak Toplu Sözleşme Hükümleri, 12 Nisan 2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanarak yürürlüğe girdi ve Yüksek Hakem Kurulu 30 Haziran 2020’ye kadar geçerliliğini ilan etti. Belediyemiz, Toplu Sözleşme Hükümlerini ilanın hemen ardından uygulamaya sokan ilk belediyelerdendir.

Yüksek Hakem Kurulu’nun hükümlerinin sabit ve zorunlu olmasına rağmen Temmuz 2018 döneminde başlamak üzere sendikanın talebi üzerine emekçi haklarına olan saygımızdan dolayı görüşmeler gerçekleşmiştir. Kurumumuz ve İştiraklerimiz sendika ile gerçekleştirdiği her görüşme konusunu, ilgili Bakanlığa yazı ile bildirmiş, görüş alışverişinde bulunmuş ve Bakanlıkça Yüksek Hakem Kurulu’nun ilan ettiği hükümlerin uygulanmasının zorunlu olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Kurum ve iştiraklerimiz Anayasamızda belirtilen esaslara göre kamusal hizmet görevlisidir.”

MALTEPE BELEDİYESİ: “SÖZLEŞME İMZALANMADI”

“İddia edildiği gibi herhangi bir sözleşme imzalanmadığı gibi; görüşme tutanakları da samimiyet ve sorumluluk ilkesi çiğnenerek kamuoyuna servis edilmiş ve Bakanlığa tek taraflı ‘Anlaştık’ bilgisi verilmiştir. Toplu İş Sözleşme usulleri kanunda sabit ve açıktır. Adeta ‘yangından mal kaçırırcasına’ ve seçim dönemi fırsat bilinerek ‘Aba altından sopa gösterilerek’ kamu yararını hiçe sayan adımların atılması dayatılmak istenmiştir. Ayrıca sendika; bu süreçte iş mahkemesine başvurmuş, konuyu yargıya taşımasına rağmen, devam eden hukuki sürecin sonucunu beklemeden yasaya aykırı birçok ‘İş Yavaşlatma’ ve ‘Yürüyüş’ organize etmekte ve gerçekleştirmektedir. 19.07.2019 tarihinden başlamak üzere yeniden yasaya aykırı ‘İş Bırakma’ çağrısında bulunmuştur. Kurum ve iştirak yöneticilerimiz sendika tarafından gerçekleştirilen çağrının yasal olmadığı, gerek sendika yöneticilerine gerekse sendika üyesi emekçilerine bildirilmiştir. Ayrıca yasa dışı eylem ve eylem çağrısıyla ilgili de yasal haklarımız kullanılmış ve gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

Maltepe Belediyesi olarak 5 yıldır emekten yana olan tavrımız ve uygulamalarımızla kamuoyuna örnek ve öncü olduk. Emekçi haklarını yasaların bize vermiş olduğu yetki dâhilinde her daim baş tacı yaptık ve her koşulda sahip çıktık. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye genelinde çalışanlarımıza en iyi mali ve sosyal hakları veren belediyelerden olduk. Attığımız adımlarda bir mükâfat veya teşekkür beklemediğimiz gibi hakkı olana hakkını yasalar nezdinden teslim etme mücadelesi verdik. Kurumumuzu haksızca hedef alan grupları kamu vicdanı, kamu yararı ve kanunların esaslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”