Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında soruşturma izni

Danıştay, İstanbul’un Üsküdar ilçe Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 4 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmaya izin vermemesi kararını iptal ederek belediye başkanı ve 4 belediye personeli için Yavuztürk mahallesinde ruhsatsız yapıların yıkım kararını uygulamadığı iddiasının soruşturulması için izin verdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Üsküdar Yavuztürk mahallesinde bulunan bir alanın orman vasfını kaybettikten sonra hazine adına tescillenip taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapıların yıkım kararını uygulamadığı iddiası nedeniyle Hilmi Türkmen hakkındaki konuyu alanda hissedar olan bir Üsküdarlı konuyu yargıya taşıdı. Ancak İçişleri Bakanı yetkili kişiler hakkında soruşturma izni vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararının ardından konu mahkemeye taşındı. Danıştay Birinci İdare Dairesi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye teknik başkan yardımcısı Abdullah Ayaz, belediye yapı kontrol müdürü Duran Kurnaz, yapı kontrol müdür yardımcıları Bayram Kaya ve Volkan Raşit Özcan hakkında ön inceleme gerçekleştirdi.

Danıştay, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16’ncı maddesi hükmüne yer vererek, “Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapıların kayıt altına alınamayacağı yapı kayıt belgesi verilmeyen yapılarla ilgili yıkım kararlarının ve tahsil edilmeyen idari para cezalarının iptal edilmeyeceğini’ söyledi. Danıştay verdiği kararda şöyle devam etti: “Şikayetçinin hissedarı olduğu taşınmazda üçüncü şahıslar tarafından inşa edilmiş yapıların hukuken korunamayacağı, binaların yıkılmasıyla ilgili belediye görevlilerinin sorumluluklarının devam ettiği…” Danıştay saydığı bu nedenlerden dolayı olayın soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu vurgulayarak oy çokluğuyla ilgili kişiler hakkında soruşturma izni verdi.