Demokrat Nur talebelerinden kamuoyuna duyuru

Yeni Asya Gazetesi bugün sürmanşetten verdiği kamuoyu duyurusuyla neden Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı…

“Demokrat Nur Talebelerinden Kamuoyuna Duyuru” sürmanşeti ile Yeni Asya , Yeni Asya Nur Cemaatinin istişare ile cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ’nu destekleme kararı aldığını açıkladı. Yeni Asya, bu kararın gerekçelerini de tek tek sıraladı.

İşte Yeni Asya’nın o ilanı:

Yeni Asya Nur Cemaatinin iradesi, her bir Nur Talebesinin baskıdan azade hür oyları ile teşekkül eden Umumî Meşveret Heyetinin kararı olarak tecelli eder. Cemaat şahs-ı manevîsinin maddî vücudu hükmünde olan meşveretin cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki iradesi, adaylardan Prof. Dr. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun desteklenmesi şeklinde tecelli etmiştir.

KAMUOYUNA DUYURU

Aziz Milletimiz!

Yeni Asya Nur Cemaati, millet hâkimiyetini sağlayan, hür iradeyi istibdat ve tahakküm belâsından kurtaran ve demokrasinin de ruhu olan meşvereti kabul edip tatbik eden bir cemaattir. Bu cemaatin iradesi, her bir Nur Talebesinin baskıdan azade hür oyları ile teşekkül eden Umumî Meşveret Heyetinin kararı olarak tecelli eder. Cemaat şahs-ı manevîsinin maddî vücudu hükmünde olan meşveretin cumhurbaşkanlığı seçimi konusundaki iradesi, adaylardan Prof. Dr. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun desteklenmesi şeklinde tecelli etmiştir.

Bu tercihi etkileyen unsurlar ve gerekçeler şunlardır:

Özü baskı, keyfî muamele, zorbalık olan ve tek kişi veya bir zümrenin isteklerine dayandığından suistimallere gayet uygun bir ortam hazırlayan istibdadın her türüne karşıyız. Sultanlı, tek parti-tek adamlı ve apoletli dönemlerden sonra demokrasi elbiseli, muhafazakar-dindar görünümlü yeni bir istibdat dönemini de kabullenemeyiz. Tek Parti döneminde bile düşünülemeyen “Risale-i Nur’un devlet tekeline alınma niyet ve girişimleri”ne bütünüyle karşıyız. Cehalet ve bağnazlığın, körü körüne itaat alışkanlığının “ağalık ve tahakküm” hastalığını yeniden dirilttiğini görerek,

İslâm’ın istibdada teslimiyet zannedilmesinden çok rahatsızız. Siyasî gücün, muhafazakâr ve dindar bazı çevreleri de yanına alarak tahakküm lezzeti ile kendinden geçmişçesine vatan evlatlarını kamplara ayırmasından, tüm muhalefeti “şer cephesi” olarak yaftalamasından şiddetle muztaribiz. Suistimal için elverişli böyle bir ortamda yolsuzluk ve hırsızlık iddialarının dosya dosya etrafa saçılmasına, suçlananların ise aklanma yerine, her hukuksuzluğu göze alarak iddiaları örtbas etme telaşlarına parmak ısırmaktayız.

Prof. Dr. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu ise;

* Aday gösterildiği partilerin üyesi olmadığını deklare eden ve “milletin” adayı olarak kabul gören mütevazı,
ağırbaşlı, nezaket ve nezahet sahibi bir şahsiyettir.
* Hiçbir suistimale adı karışmamış, geçmişi temiz saygın bir ilim adamıdır.
* Demokrat bir aileden gelen, dine hürmetkâr ve demokrat bir insandır.
* Dinin siyasete, siyasetin de dinsizliğe alet edilmesine karşıdır.
* Dinin toplumda olumsuz tepkilere sebep olacak şekilde kullanılmasını onaylamamaktadır.
* İktidar için dinin ve kutsal değerlerin rüşvet verilmesine itiraz etmektedir.
* Her fikre saygısını açıkça ilan etmekte ve başta Risale-i Nur olmak üzere toplumda genel kabul görmüş her eserin isteyen
herkes tarafından serbestçe neşrini savunmaktadır.
* Şahıs değil, kanun hâkimiyetinden ve hukukun üstünlüğünden yanadır.
* Yargı, yürütme ve yasama dengesinin demokratik anayasal düzenin temeli olduğunu belirtmektedir.
* Gerçek yöneticiliğin millete hizmetkârlıktan geçtiğine inanmaktadır.
* Kusurları kendinden, iyilikleri milletten bilen bir yönetim anlayışına sahiptir.
* Dışarıda itibar, içeride huzuru tesis etme sözü vererek, İslâm dünyası ile atılan köprüleri yeniden kurma kararlılığındadır.

Tüm bu gerekçelerle birlikte,

demokrasimizin yüz yıllık kazanımlarının korunması ve daha ileri götürülmesi için
Cumhurbaşkanı Adayı Prof. Dr. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nu desteklemekteyiz.

Aziz milletimize saygı ile duyuruyor, aynı hamiyet ve gayreti vatanını,
milletini seven her vatandaşımızdan beklediğimizi ilân ediyoruz.

YENİ ASYA Gazetesi Okuyucuları Demokrat Nur Talebeleri

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar