Başbakan Erdoğan Açıkladı: Türkiye Versiyon 2.0

Başbakan Erdoğan, günlerdir merakla beklenen Demokratikleşme Paketi’ni açıkladı.

Peki pakette hangi maddeler yer alıyor? İşte paketin içeriği…

ANAYASA’YA DOKUNMADAN DEMOKRATİKLEŞME

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme paketinin en önemli özelliği, hiçbir Anayasal düzenleme içermemesi.
Bu çerçevede, Anayasal düzenleme gerektiren devlet okullarında ana dilde eğitim yerine, yasal düzenlemeyle uygulanabilecek özel okullarda ana dilde eğitimin önü açıldı.
Ayrıca, Türkçe alfabede değişiklik yapılması ve yasaklı harflerin alfabeye sokulması yerine, bazı harflerin kullanılması önündeki yasak ve buna bağlı cezalar kaldırıldı.

KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ SERBEST

Kılık kıyafet yönetmeliği değiştirilerek kamu kurumlarında baş örtüsü yasağı kalkıyor. Resmi elbise giymek zorunda olan TSK mensupları, yargıda hakim ve savcılar bunun dışında tutulacak. Yani öğretmenler okullarda derslere türbanla girebilecek.

Kamuda, asker ve polisler ile hakim ve savcılar dışında başörtüsü yasağı kalkıyor. Başörtüsü yasağının kaldırılması için de 12 Eylül darbe döneminde çıkarılan kılık-kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gidilecek. Yani yasa ya da Anayasa değişikliği olmadan sadece yönetmelik değişikliği ile sorun aşılacak.

İLKOKULLARDAKİ AND KALKIYOR

İlkokullardaki öğrenci andı uygulaması kaldırılıyor. Geçen yıl orta okullarda bu uygulama kaldırılmıştı. Şimdi de ilk okullarda kaldırılıyor.

MOR GABRİEL MANASTIRI’NIN ARAZİSİ İADE EDİLİYOR

Mor Gabriel Manastırı’nın arazisi iade ediliyor. Böylece Süryani vatandaşlara önemli bir hakları teslim ediliyor.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Başbakan, 3 alternatifli bir değişiklik önerisini gündeme getirdi. Bu alternatifler şöyle:
* Mevcut Sistemdeki yüzde 10 barajı ile devam
* Seçim barajının yüzde 5’e çeklip, 5’li gruplandırma ile daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi
* Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sisteminin uygulanması

SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMI

Siyasi Partiler Yasası’ndaki ek birinci madde değiştirilerek, devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oran yüzde 3’e çekiliyor.

ROMAN DİL VE KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ KURULUYOR

Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruluyor. Karşılaştıkları sorunlarla ilgili araştırmalar yapmak amacıyla bir ildeki üniversitesi bünyesinde enstitü kurulacak.2009 yılında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Roman Çalıştayı sonrası çalışmaları hızlandırılıyor.

SİYASİ PARTİLERİN İLÇE TEŞKİLATLANDIRILMASI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklik ile ilçede teşkilatmak için beldelerde teşkilatlanma zorunluluğu kalkıyor. Mevcut sistemde bir siyasi partinin ilçede teşkilatlanmak için “beldelerin en az yarısında teşkilat kurma zorunluluğu” vardı. Şimdi beldelerde teşkilat kurulması zorunluluğu kaldırılıyor.

PARTİLERE EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİ GELİYOR

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklikle, siyasi partilerde eş genel başkanlığın önü açılıyor. Bunun için, Seçim kanunun 15. maddesine bir ek getirilecek. Bu çerçevede, “siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan ve 2 kişiden fazla olmamak kaydıyla” partilere eş genel başkan sistemi uygulama imkanı tanınacak.

SİYASİ PARTİLERE ÜYELİKTE ENGELLER KALKIYOR

Siyasi Partiler Yasası’nın 11. maddesinde değişiklik yapılarak, Siyasi partilere üye olmayı daraltan, kısıtlayan unsurlar kaldırılıyor. Oy verme hakkına sahip olan herkesin, siyasi partilere üye olabilmesinin önü açılıyor.

FARKLI DİL VE LEHÇELERDE SİYASİ PROPAGANDA İMKANI GELİYOR

298 sayılı kanunun ilgili maddesi değiştirilerek, siyasi parti adaylarının yapacakları propaganda Türkçenin dışında farklı dil ve lehçeleri de kullanmalarının önü açılıyor. Benzer bir değişiklik, Siyasi partiler kanunu 43. maddesinde de gerçekleşecek.

NEFRET SUÇUNA CEZA ARTTIRIMI GELİYOR

Nefret saikiyle işlenmesi durumunda belirli suçların cezaları arttırılıyor. Kişilerin dili, , ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, felsefi inancı, dini inancı ya da mezhebine karşı işlenen suçlarda cezalar, TCK’nın ilgili maddelerinde yapılacak değişikliklerle arttırılacak.

AYRIMCILIK CEZA KAPSAMINDA

Bu çerçevede, kişinin inançlarını yerine getirmesi ya da belirli haklarını engelleyenler de, ceza kapsamına alınıyor. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar gerçekleşecek. Ayrıca, “Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu” oluşturulacak.

YAŞAM TARZINA SAYFI TCK İLE GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Dini inancın yerine getirilmesi ceza kapsamına alınıyor. dini ibadet ve ayinlerin yapılmasını engelleyenlere de ceza verilecek. Bu çerçevede, bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tercihlerine müdahale edenlere ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek

KLAVYELERE ÖZGÜRLÜK GELİYOR

Paket ile Türk alfabesi değişmiyor. 29 harfli Türk Alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihli 1353 sayılı yasayla 29 harf olarak belirlenmiş durumda.

Başbakan Erdoğan, bu yasanın, dolayısıyla da Türk alfabesinin değişeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak kullanımı yasak olan ve yasağa bağlı olarak da ceza gerektiren w,q, x harflerinin kullanımı önündeki yasağın kaldırılacağını söyledi. Bu çerçevede, alfabe kanununda değil, Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, harflerin kullanımına ceza kaldırılacak. Mevcut TCK’nın 222. maddesinde, yasaklı harfleri kullanmanın cezası 2 ila 6 ay hapis cezası gerektiriyor.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında değişiklik yapılarak, toplantı yeri ve zamanının belirlenmesinde katılımcılık ilkesi getiriliyor. Toplantı ve gösterilerin süresi uzatılıyor. Mevcut sistemde açık yerlerde güneş batmadan bir saat önce, kapalı yerlerde saat 23’te son bulması öngörülen toplantı ve gösterilerin saatleri birer saat uzatılacak.

KCK SANIKLARINA MÜKERRER SUÇLAMA OLMAYACAK

Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri yasası ile bu yasaya bağlı olarak TCK’da yer alan bazı düzenlemeler ile eylemlere katılanlara, bir tek fiilden, mükerrer ceza verilmesinin önüne geçecek. Bu düzenleme ile özellikle, aynı suç dolayısıyla mükerrer ceza alma ihtimali bulunan KCK sanıklarının durumlarının iyileşmesi mümkün olabilecek.

HÜKÜMET KOMİSERİ UYGULAMASI SONA ERDİRİLİYOR

Hükümet komiserinin mevcut sistemdeki görevleri, “düzenleme kurullarına” devrediliyor. Bu çerçevede, toplantının sürmesinin mümkün olup olmadığına düzenleme kurulları karar verecek. Düzenleme kurulu, bu durumu kolluk kuvvetlerine iletecek. En son sözü ise toplantı ya da gösterinin yapıldığı yerdeki mülki amir söyleyecek.

ÖZEL OKULLARDA FARKLI DİL VE LEHÇELERDE EĞİTİME VİZE

2923 sayılı kanuna getirilecek ek ile özel eğitim kurumları kanununa tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde eğitim veren özel eğitim kurumu açılabilecek. Bu dil ve lehçeler, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bunların esasları ve denetimini düzenleyecek. Farklı dil ya da lehçede eğitim veren özel okullarda, belirli dersler de Türkçe okutulacak.

Kamu okullarında Kürtçe eğitimin önünün açılması için Anayasa’nın 42. Maddesi’nin değiştirilmesi gerekiyor.
Ancak özel okullar için sadece 5580 sayılı Özel Öğretim Yasası’nın değiştirilmesi yeterli. Yapılacak değişiklik ile özel okullarda başta Kürtçe olmak üzere anadilde eğitimin önü açılıyor

KÖY İSİMLERİ GERİ VERİLİYOR

Köy isimlerinin değiştirilmesindeki yasal engeli kaldırıyoruz. Dayatma içeren ifadeleri kaldırıyoruz. Köy isimlerinin değiştirilmesi İçişleri Bakanlığımızca olacak. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi için yasal düzenleme gerekiyor, bu tip taleplerde burada değerlendirecektir.

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NİN İSMİ DEĞİŞİYOR
Nevşehir Üniversitesi’nin ismi Hacı Bektaş-i Veli Üniversitesi olarak değiştiriliyor.

KİŞİLERİN ÖZEL BİLGİLERİNE GÜVENCE

Getirilen bir başka yenilik de Kişisel verilerin Korunması hakkında. Yasal güvence getirliyor. 12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliğiyle güvence getirilmişti. Şimdi uygulama için taslağı hazır olan kanun Meclis’e gönderilecek. Kişilerin özel bilgileri ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak.

YARDIM TOPLAMADAKİ KISITLAMA KALKIYOR

Yardım toplamadaki kısıtlamalar kaldırılıyor. Yardım toplama konusu sınırlama altına alınmıştı. Kurban derisi, fitre ve zekat konusunda THK’ya yetki verilmişti. Şimdi yasal olarak da bu yanlış uygulamaya son veriliyor. Vatandaşlar yardımını istediği yere verebilecek.

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar