HSYK’dan Son Dakika Açıklaması

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan 17 Aralık operasyonu sonrası gözlerin çevrildiği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) uyarılar geldi. Açıklamada kurulun da ikiye bölündüğü görüldü.

“Yeni Adli Kolluk Yönetmenliği Anayasaya aykırı. Yönetenlerin yargı tarafından denetlenmesi hukukun gereğidir.” denilen açıklamaya bazı kurum üyelerinin imza atmadığı görültü. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem açıklamaya yönetmelik kanuna aykırı değildir diyerek imza atmazken, diğerleri de HSYK’nın açıklama yapmaması gerektiğini savundu.

HSYK’dan yapılan flaş uyarılar şöyle:
1- Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel esaslarıdır. Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir.

2- 21.12.2013 tarihli “Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasa’nın 144, 159 ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157, 160, 161, 164 ve 167 inci maddelerine açıkça aykırıdır.

3- Anayasamıza göre herkes ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları da bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine nuygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

4- Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibiyargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir.

5- Hâkim ve savcıların hukuka aykırı eylemde bulunduğu düşünülüyorsa bunun şikayet makamı HSYK dır. HSYK ya gelen şikâyetler titizlikle değerlendirilmekte ve eylemleri sabit görülenler hakkında gereken disiplin cezalarını uygulamaktadır. Nitekim 2013 yılı içerisinde Kurulumuza gelen ihbar ve şikâyetler üzerine 13.500 hâkim ve savcıdan 331’i hakkında soruşturma izni verilmiş ve 19’u meslekten çıkarma cezası olmak üzere toplam 288 hâkim ve savcıya değişik disiplin cezaları verilmiştir.

6- Herkes, Yargı Bağımsızlığına zarar verecek söz ve eylemler ile özveri ve titizlikle görev yapan yargı mensuplarını zan altında bırakacak beyan ve yazılardan kaçınmalıdır.
Açıklamaya imza atan kurul üyeleri: HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, Üyeler Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Zeynep Kavlak, Ulvi Yüksel, Ziya Özcan,
Nesibe Özel, Hüseyin Serter, Ömer Köroğlu, Ahmet Kaya, İbrahim Okur, Bilal Çiçekli, Teoman Gökçe, Ahmet Berberoğlu
Muhalif kalanlar: Bakanlık Müsteşarı Birol Erdem, Ahmet Karayiğit, İsmail Aydın, Halil Koç, Rasim Aytin

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar