İETT evcil hayvan taşıma kuralları

İETT otobüslerinde evcil hayvan taşınır mı? İETT’nin evcil hayvan taşıma kuralları nedir? Evcil hayvanların otobüslerde taşınması çeşitli kurallara bağlıdır. Bu konuda hazırlanmış olan bir dizi yönetmelik vardır. İstanbul’da evcil hayvan taşırken dikkat edilmesi gereken her şeyi burada öğrenebilirsiniz.

İETT otobüslerinde evcil hayvan taşımak, aşağıda detaylı olarak belirtilen İETT evcil hayvan taşıma kurallarına uyulması durumunda, belirli durumlarda saat sınırı olmaksızın, ancak diğer durumlarda 07:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri dışındaki saatlerde serbesttir. İETT otobüslerinde evcil hayvanlara uygulanan sınırlamaları aşağıda öğrenebilirsiniz.

İETT hayvan taşıma kuralları

İETT köpek taşıma kuralları

Küçük köpek: Uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen ve tasması takılı olan köpekler, kucakta taşınması şartıyla saat sınırı ve ağızlık zorunluluğu olmadan seyahat edebilirler.

Rehber köpek: Engellilere refakat edilen köpeklerde, görevlinin talebi durumunda rehber köpekle seyahat etmek isteyen kişinin engelli kartını ve köpeğe ait olan rehber kartını göstermesi zorunludur. Rehber köpeklerin de uzunluğunun diğer köpekler gibi 50 cm’yi geçmemesi, tasma ve ağızlığı takılı olarak otobüse alınmasına izin verilir.

Orta/büyük köpek: Refakatçi ve küçük boy köpek sınıfına girmeyen, uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen orta boy köpekler, tasması ve ağızlığı takılı olması koşuluyla 07:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri dışındaki saatlerde seyahat edebilirler.

Ayrıca köpekler kafeste taşınıyorsa, köpek sahibinin yanında bulundurulacak ve kafesleri koltuklara konulmayacak, köpekler de koltuklara oturtulmayacak.

Kurallara uyulmaması durumunda köpek sahipleri hakkında Türk Borçlar Kanunu 67-68. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 177. Maddesi uyarınca gerekli yasal işlemlerde bulunulacak.

Ayrıca; 3. Şahıslar, ekipmanlar ve kullanım alanlarının uğradığı her türlü zararın tazmininden ve hayvanların sebep olacağı kirliliğin (dışkı, idrar vb.) temizlenmesinden köpek sahipleri sorumlu olacaktır.

İETT kedi taşıma kuralları

İETT otobüslerde tüm kedi türlerinin sadece hayvanlar için tasarlanmış özel çantalarda, sepet veya kafeste taşınması durumunda seyahatine izin verilir.

Hayvanlar için özel hazırlanmış çantaların dışındaki çantalarda taşınmasına izin verilmez. Bu koşula uyulmaması durumunda, kedilerde tasma olsa bile ve kucakta taşınsa bile seyahatine izin verilmez.

İETT kuş taşıma kuralları

Kafeste taşınmak koşulu ile küçük evcil kuş türlerinin (bülbül, kanarya vb.) seyahatine izin verilecektir. Ancak yabani kuş türlerinin taşınması yasaktır.

İETT böcek, yırtıcı hayvan ve sürüngen taşıma kuralları

Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek; yırtıcı ve zehirli hayvanlar, sürüngen türleri, eklem bacaklı hayvanlar, böcekler, primatlar, yabani kuş türleri ile çiftlik hayvanları bu kapsam dışındadır.

Bu hayvanların hiçbir şekilde istasyon ve araçlara girişlerine izin verilmemektedir. Bu tür hayvanlar ile izinsiz girişler sonrası oluşabilecek olumsuzluklardan hayvanın girişini yapan kişiler sorumlu tutularak idari işlem uygulanacaktır.

İETT otobüslerde evcil hayvan taşıma kuralları

İETT‘nin Yolcu Hakları Bildirgesi’nde yer alan evcil hayvan taşıma ile ilgili kurallar ise aşağıdaki gibidir.

Araçlarda aşağıdaki kriterlere uyan hayvanlar ile yolculuk yapmak mümkündür:

  • Görme engellilere refakat eden kılavuz köpekler,
  • Kafeste taşınmak koşulu ile küçük kafes hayvanları.
  • Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli hayvanlar, sürüngen türleri ve av hayvanı olarak kullanılabilecek kuş türleri bu kapsam dışında kalmaktadır ve sisteme kabul edilmemektedir.
  • Kafese sığmayacak büyüklükteki köpekler ile yolculuk edilememektedir.
  • Boyun tasması olması ve kucakta taşınması şartıyla süs köpekleri kabul edilmektedir (Araç içerisindeki yoğunluğa göre şoför personel kafesle yolculuk edilmesini talep edebilir)

Bu kurallara uygun şekilde istasyon ve araçlara kabul edilen hayvanlar ile ilgili sorumluluk, refakat eden kişilere aittir. Herhangi bir şekilde kafesinden ya da sahibinin kontrolünden kurtularak emniyet ve güvenlik tedbirlerini tehlikeye sokarak işletmeyi aksatacak her türlü davranıştan bu kişilerin sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır.