İstanbul’da sahile tekne bağlama kuralları

Motorlu deniz araçlarının ve su içi araçlarının limanlara bağlanmasını düzenleyen kurallar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği kapsamında ele alınır ve denetlenmesinden İstanbul Liman Müdürlüğü sorumludur.

Liman Müdürlüğüne bağlı limanların haricinde belediyelere bağlı limanlar da bulunur. Ayrıca yönetmelik kapsamındaki gemi, deniz ve iç su araçlarının malik veya işletenleri, gemi, deniz ve iç su araçlarını bağlama kütüğüne kayıt ettirmek ve ruhsatname almak zorundadır.

Tekne bağlama kuralları

Bağlama kütüğünün tutulmasından liman başkanı yetkili ve sorumludur. Liman başkanlığının yetki alanına girmeyen iç sularda yetki ve sorumluluk yetkilendirilmiş belediye başkanındadır. Devlete ait olup temel kamu hizmetlerinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olmayıp, ilgili kurumun isteğine bağlıdır.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk Bayrağı çekebilir. Limana tekne bağlamakla ilgili daha fazla bilgi için yönetmeliğe bizzat göz atabilirsiniz. Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği.

İSPARK tekne bağlama alanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu İSPARK, İstanbul kıyılarında düzensiz parklanan ve kıyıları işgal eden tekne ve yatların düzenli ve sistemli bir şekilde bağlanması amacıyla Tekne Park projelerini hayata geçiriyor. İSPARK’ın Bebek’te hayata geçireceği proje ile sahiller vatandaşların daha rahat kullanımına açılacak, tekne park kıyı şeridinden 20 metre içeride olacak ve kıyı ile bağlantısı olmayacak.

Çevre dostu teknolojilerin kullanıldığı proje yüzer iskelelerden oluşuyor. Gerektiğinde başka bir alana taşınabilme özelliği de taşıyan sistemde çevreye zarar verecek unsurlar bulunmuyor. Deniz içerisine beton kazık vb. gibi uygulamalar projede yer almıyor. Proje ile sahiller İstanbulluların kullanımına açılırken, deniz ve kıyı kirliliğinin de önüne geçiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının ortak çalışmasıyla İstinye ve Tarabya’da olduğu gibi deniz içerisindeki zararlı atıklar temizlenerek sahillerdeki kirlilik ortadan kaldırılacak. Sahil bandı yeniden düzenlenerek daha açık ve yürümeye elverişli hale getirilecek. Tekne Park alanlarında çevreyi kirletmeye sebep olan bakım onarım gibi hizmetler verilmeyecek.

İstinye ve Tarabya koylarında sistemli ve düzenli bir bağlama modeli oluşturuldu. Yıllardır tonozcu ve yasa dışı işletmecilik yapanların işgali ortadan kaldırılarak gelirler kayıt altına alındı, ekonomiye kazandırıldı. Bebek koyunda da bu tür yasa dışı uygulamalar sona erdirilerek bağlama gelirleri kayıt altın alınarak ekonomiye kazandırılacak.

İSPARK, daha önce uyguladığı bağlama modelini burada da hayata geçirirken semt sakinlerine öncelik tanıyacak. Tekne parkın bulunduğu bölgede ikamet eden tekne ve yat sahipleri tekne parkta bağlama önceliğine sahip olacak.