İstanbul’da kişi başı ortalama mevduat 43 bin TL

İstanbul İstatistik Ofisi tarafından “İstanbul Ekonomi Bülteni – Finansal Piyasalar, Mayıs 2020” adlı rapor açıklandı. Rapora göre, İstanbul’da Mart 2020 – Aralık 2019 dönemi karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarında %16,5 oranında azalma gözlendi. İstanbul’da 2020’nin ilk çeyreğinde kredi kullanımı 2019 aynı döneme göre %14,8 oranında artarken, takipteki kredilerin artış oranı %59 oldu. İstanbul’da tasarruf mevduatı miktarı %7 oranında arttı. Altın mevduatında bir önceki yıla göre %74,7’lik bir artış gözlendi. Tüketici kredileri bir önceki yıla göre %37,5 yükseldi.

İstanbul’daki ekonomik verilerin değerlendirildiği raporda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye’deki tüm iller arasında Mart 2020 – Aralık 2019 dönemleri karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek düşüş İstanbul’da yaşandı. Türkiye’deki kredi kartı harcamalarının ortalama olarak %30’unun İstanbul’dan yapıldığı gözlendi.

2020’nin ilk çeyreğinde İstanbul’da kişi başına düşen tasarruf mevduat tutarı 42 bin 516 TL iken kişi başına düşen nakdi kredi 73 bin 517 TL oldu. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde ise son bir yılda %59’luk bir artışla karşılaşıldı. Aralık 2019’da 614 milyar TL olan tasarruf mevduatı Mart 2020’de 659 milyar TL’yi geçti.

Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise %182,2 olarak gerçekleşti. Mart 2020 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre toplam tasarruf mevduatı %25,7 arttı. Toplam içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı ise %56,3 oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 67,3 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Mart sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 117,5 ton altına yükseldi.

İstanbul’da 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre tüketici kredileri %37,5 artarken, bireysel kredi kartlarındaki borç miktarındaki artış %4,5 oldu. Konut kredilerinde %7,7’lik, taşıt kredilerinde ise %14,9’luk bir artış gerçekleşti.