Esnaf odalarına kayıt zorunluluğu var mı?

Esnaf ve sanatkarlar, Türkiye’de faaliyet gösterirken birtakım yasal yükümlülüklerle karşı karşıya kalırlar. Bu yükümlülüklerden biri de esnaf odalarına kayıt zorunluluğudur. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre, esnaf ve sanatkârların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmeleri gerekmektedir. Bu süreç, esnafın mesleki faaliyetlerini yasal bir zeminde sürdürebilmesi için önemlidir.

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıt olmaları, aynı zamanda ilgili esnaf odasına kayıtlarının yapılmasını da beraberinde getirir. Bu kayıt işlemi, esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için zorunlu olup, isteğe bağlı değildir. Yani, esnaf veya sanatkar olarak işe başlayan her bireyin, vergi mükellefiyetini başlattıktan sonra belirtilen süre içinde bu kaydı yaptırması şarttır.

Kayıt işlemleri sırasında gerekli olan belgeler arasında, vergi dairesine kayıtlı olduğunu ispatlayan bir belge, nüfus cüzdanı fotokopisi, biyometrik fotoğraf, ikametgah belgesi ve kayıt ücretinin dekontu bulunmaktadır. Bu belgelerle birlikte, esnaf ve sanatkârlar, bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Esnaf odalarına kayıt olmanın avantajları arasında, mesleki ve teknik ihtiyaçların karşılanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, meslek eğitimlerinin sağlanması, meslek disiplini ile ahlakının korunması ve meslek mensuplarının birbirleriyle olan ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi gibi önemli noktalar yer almaktadır. Bu odalar, esnaf ve sanatkârların hem mesleki gelişimlerine katkıda bulunur hem de onların haklarını koruma altına alır.

Esnaf odalarına kayıt zorunlu oldu

Yeni düzenlemeye göre esnaf ve sanatkârların meslek odalarına üyeliği gönüllülükten çıkarılıp zorunlu hale getiriliyor. İmar ve iskâna sahip olmayan işyerlerinde çalışmak ise yasaklanıyor.

Kayıt yaptırmayan esnafı ceza bekliyor. Yeni yasa kabul edildi ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kayıtdışını önleyecek düzenleme konusunda esnafa yönelik bilgilendirme çalışmalarına bir ay önce başladı. İstanbul’un birçok semtinde esnafın yeni düzenlemelerden haberi yok.

Maltepe-Kartal Birleşik Esnaf Odaları Başkanı Yunus Erdel, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek kanunla beraber esnafın çok zor durumda kalacağını belirtiyor. Yıllardır bölgede esnaflık yapanların yeni dönemde iş yapma imkânı bulamayacağını söyleyen Erdel, “Artık esnafa oda kaydı da yetmeyecek. Çünkü iş yaptığı binada imar ve iskân yok. Belediyeden ruhsat alamayacak. Şu anda böyle bir binada iş yapan da işyerini boşaltmak zorunda kalacak. Esnafı kara bir yıl bekliyor” diyor.