İstanbul’da ruhsat süreleri kısalıyor

İBB, yatırımcıları İstanbul’a çekmek için ruhsat verme sürelerini kısaltarak yerli ve yabancıların yatırımcıların İstanbul’a güvenini arttırmayı amaçlıyor. Proje yaşama geçirildiğinde sadece İstanbul’da iş kurmayı kolaylaştırmayacak aynı zamanda istihdama da katkı sağlayacak.

Proje çerçevesinde fabrika kurulumu gibi Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseselere, 5 iş günü içinde yer seçimi ve tesis kurma izni, deneme izni veya açılma ruhsatı verilebilecek. Akaryakıt ve/veya LPG/LNG/CNG otogaz satış istasyonları, açık ve kapalı otopark işletmeleri en seri şekilde ruhsatlandırılacak. Ayrıca, diğer tüm iş yerleri ile ilgili rehberlik hizmeti sunularak, yetkili idarenin ilçe belediyesi olduğu durumlarda gerekli yönlendirmeler yapılabilecek.

RUHSAT ALMA SÜRELERİ KISALIYOR

Projenin asıl amacı, en uygun yere yatırım yapılmasını sağlayarak, ruhsatlandırma aşamasında sorun oluşturabilecek durumları önceden saptayıp, tüm yerli ve yabancı yatırımcılara eşit, adil ve tarafsız bir şekilde doğru rehberlik hizmeti vermek. Konuya açıklık getiren İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, “Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerde yatırım için gerekli evrakın tamamlanması halinde Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni, Deneme İzni veya Açılma Ruhsatı 5 iş günü içinde verilecek. Bu sayede hem işverenin hem de çalışanın yüzü gülecek. Yatırımlar için en kısa zamanda en doğru sonuçlar alınarak İstanbul’da istihdamın önü açılacak” dedi.

RUHSATLANDIRMADA YATIRIMCI DOSTU ADIM İSTANBUL’DA ATILIYOR

Yerli ve yabancı yatırımcıların gözde kenti İstanbul’da en baştan yeterli bilgiyle yatırım sürecinin doğru başlatılacağını vurgulayan İBB İstanbul Yatırım Ajansı CEO’su Nihat Narin, “Türkiye ve İstanbul’un hak ettiği uluslararası yatırımcıları şehrimize yeniden kazandırmak istiyoruz. Öncelikli çalışmalarımız, İBB’nin İstanbul’da başlattığı değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yabancı yatırımcıların şehrimize olan güvenini yükseltme amaçlı. Bu kapsamda, küresel rekabette önemli olan ve yatırımcıların dikkatle takip ettiği Dünya Bankası ve OECD’nin “Türkiye’de İş ve Yatırım Ortamını Dünya İş Yapma Endeksine Göre Değerlendiren Raporları”na olumlu yansıyacak çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, İstanbul’da ve Türkiye’de yatırımyapılabilirlik ölçütlerinin karşılanmasının yolunu açmak ve dolayısıyla vatandaşlarımıza ekonomik istikrar, yüksek refah düzeyi ve istihdam konularında en iyi şekilde hizmet edebilmek” dedi.

Yakın zamanda hayata geçecek bu proje ile yerli ve yabancı yatırımcılara önce bilgi vererek yatırım sürecini başlatılacak ve İYA bünyesinde yönlendirme ve koordinasyonun hızlı sağlanabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden personelle birlikte çalışılacak. İstihdam Ofisi ile koordineli olarak yürüyecek olan projede, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde istihdam başvuru noktası oluşturularak, yatırımcıya uygun nitelikte personel yönlendirilmesi de yapılabilecek. Tüm işyeri sahipleri kendi taleplerine uygun nitelikte personel bulmak için bu noktaya da başvuruda bulunabilecek.