Pandemide ödenmeyen SGK primleri ne olacak?

Pandemi döneminde ödenmeyen SGK primleri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Kısa çalışma ödeneği ile pandemi sırasında SGK primleri eksik yatırılan işçiler için SGK primlerini tamamlama imkanı doğru. Peki kısa çalışma ödeneği aldığı için SGK primleri eksik yatırılan işçilerin primleri nasıl tamamlanacak? Bu konuda sunulan fırsat hakkında daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin.

Ocak ayında torba yasa ile çıkan kanuna göre kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlar için eksik SGK primlerini doldurma imkanı doğdu. SGK tarafından Ağustos ayında yayımlanan genelgeye göre bu durumdaki işçilerin eksik SGK primlerinin nasıl tamamlanacağı açıklandı.

Pandemi döneminde eksik yatan sigortalar

COVID-19 salgını sebebiyle hükumetin aldığı önlemler kapsamında milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneğine sokuldu. Pandemi nedeniyle yapılan ödemeler, kısa çalışma ödeneğine sokulan çalışanların emekliliğin uzamasına sebep olacak. Kısa çalışma sisteminin devreye alınmasının üzerinden yıllar geçti ve milyonlarca işçi sigorta prim günü kaybına uğradı.

Pandemi sürecinde birçok işveren ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanarak sigorta primlerinin bir kısmını ödedi. Çalışanların emekliliklerine etki edecek olan sigorta primleri ise yatmadı. Kısa çalışma sistemine dahil olmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçiler de geç emekli olacak.

Pandemi nedeniyle yatırılmayan SGK primleri ne olacak?

İstatistiklere göre kısa çalışmanın ilk devreye alındığı Nisan ayında 3 milyon 243 bin, Mayıs’ta 3 milyon 282 bin, Haziran’da 2 milyon 486 bin, Temmuz ayında ise 1 milyon 710 bin işçi Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandı. İşverenlere destek amacıyla hükumet tarafından başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasına dahil olan veya ücretsiz izne çıkarılan işçilerin geç emekli olacakları ortaya çıktı.

Kısa çalışma kapsamında işçilere genel sağlık sigortası primleri ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlandırıldı. İŞKUR tarafından bu işçilerin sadece genel sağlık sigortası ödendi. Emeklilik günlerine etki edecek olan uzun vade sigorta primi ise ödenmedi.

Pandemide yatmayan sigorta primleri için çözüm

Pandemide sigorta primleri yatmayan çalışanlar için bir çözüm getirildi. Buna göre, çalışanının primini eksik yatıran iş veren, isterse SGK’ya başvurarak primleri tamamlayabilecek. Ancak bu noktada çalışanın bir söz hakkı yok. İşlem sadece işveren tarafından gerçekleştirilebilir.

Yayınlanan genelgeye göre, iş veren SGK’ya başvuruda bulunarak primini eksik yatırdığı çalışanların primlerini tamamlayabilir. Bu durumda iş verenin ekstra ödeme yapması gerekeceğinden çoğu işverenin bu yola başvurması beklenmiyor.

SGK primleri yatmayan sigortalar mağdur oldu

Pandemi sürecinde birçok işyeri “Kısa Çalışma Ödeneği”nden faydalandı. Faaliyeti tamamen duran işyerlerinde ise ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için sadece genel sağlık sigorta primleri yattı. Emekliliklerine etki edecek olan sigorta primleri ise yatmadı. Kısa çalışma ödeneği Nisan 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneğine sokulan çalışanların sigorta prim gün kaybı gerçekleşti ve emeklilik süreleri uzadı.

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir iş yerinde, 30 gün olan bir ayda işçinin maaşının 10 gününü şirket kalan 20 gününü ise İŞKUR ödedi. İşveren sadece ödediği 10 günlük maaş kadar sigorta primini yatırdı. Böylece örneğin 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alan işçinin 2 aylık bir kaybı meydana geldi. Ücretsiz izne çıkarılanların sigorta primleri hiç yatmadığı için prim kaybı çalışmadıkları süre kadar oldu.